Vrijdag 2 april

De traditie zegt: Jezus’ lijden en sterven was goed. Kun jij iets positiefs halen als je zelf ergens onder lijdt? #liefdevoorjezelf

2021-02-10T15:58:41+02:00vrijdag, 2 april 2021|

Donderdag 1 april

De Bijbel zegt: Petrus loog driemaal dat hij Jezus niet kende. Kom jij uit voor je geloof? #liefdevoorjenaaste

2021-02-10T15:57:35+02:00donderdag, 1 april 2021|

Vier Pasen, in de kerk of thuis

Pasen is het grootste feest van het christendom, met een hele reeks vieringen op achtereenvolgende dagen. Maar helaas is er door de nog altijd nodige coronamaatregelen slechts beperkt plaats in de kerken. In de eerste plaats geldt: komt u graag naar de kerk? Probeert u zich dan aan te melden bij het secretariaat. Wat als er geen plek meer is in de kerk? Goed om te weten is dat de hele Paasweek geldt als één grote feestdag. U kunt dus ook op een van de andere dagen Pasen in de kerk vieren. Maar de bisschoppen hebben ook een website gemaakt om Pasen thuis te vieren. Hier vindt u huisliturgieën om thuis te bidden, televisie-uitzendingen, boodschappen van de bisschoppen, tekeningen voor kinderen en nog veel meer. Want ook al belemmert het coronavirus ons nog altijd, Pasen wordt het toch. In de kerk of thuis.

2021-03-31T15:58:57+02:00woensdag, 31 maart 2021|

Chrismamis

Woensdagavond 31 maart is er de jaarlijkse Chrismamis. De bisschop wijdt dan de oliën die gebruikt gaan worden bij onder andere dopen en ziekenzalving. Vanuit het hele bisdom zijn dan gelovigen welkom in de Sint-Janskathedraal om deze mis mee te vieren en aan het einde de oliën mee naar huis te nemen. Uiteraard is dit jaar de mis in kleinere kring. Deze viering van de eenheid van het bisdom bijwonen kan echter wel digitaal, via het YouTube-kanaal van de Sint-Jan. De viering begint om 19.00 uur; op het zelfde tijdstip is er ook een boeteviering in de Lambertuskerk .

2021-03-31T12:35:59+02:00woensdag, 31 maart 2021|

Woensdag 31 maart

De traditie zegt: God houdt zoveel van ons dat Hij Jezus heeft laten sterven voor onze zonden. Hoe begrijp jij Jezus’ dood? #liefdevoorGod

2021-02-10T15:50:46+02:00woensdag, 31 maart 2021|

Dinsdag 30 maart

Jezus roept op het kruis om zijn Vader. Durf jij mensen om hulp te vragen? #liefdevoorjezelf

2021-02-10T15:49:24+02:00dinsdag, 30 maart 2021|

Maandag 29 maart

Een zanger zei: Als je wint, heb je vrienden. Als het Hosanna gaat, is liefhebben makkelijk. Ben jij trouw in lijden en tegenspoed? #liefdevoorjenaaste

2021-02-10T15:48:25+02:00maandag, 29 maart 2021|

Ter nagedachtenis

In de afgelopen week hebben we in de St. Caeciliakerk afscheid genomen van José van Dooren- van Dijk, 88 jaar.

2021-03-28T18:00:43+02:00zondag, 28 maart 2021|

The Crucifixion

Ooit kan een korte impressie, een indruk, een geur of een geluid, je ineens op een bepaalde gedachte of in een bepaalde sfeer brengen. Dat had ik enkele weken geleden bij een zin uit het Johannesevangelie, die me terug bracht naar een tijd dat ik me, alweer jaren geleden, samen met een kerkkoor uit mijn voormalige parochie, voorbereidde op een benefietconcert in het kader van de restauratie van één van onze parochiekerken. ‘Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.’ – ‘God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoso believeth in Him should not perish but have everlasting life.’ Deze zin bracht mij als in een flits terug bij deze prachtige lijdensmeditatie van John Stainer, een twintigdelig werk voor vierstemmig koor, tenor [...]

2021-03-28T17:59:29+02:00zondag, 28 maart 2021|
Ga naar de bovenkant