Are you ready?

Waar de sfeer goed is, daar kan veel worden bereikt. Enkele weken geleden ontvingen we in onze parochiezaal in Berkel onze vormelingen, samen met die van Waalwijk en Waspik. Voor hen hadden we een Are you ready-dag georganiseerd: een dag van laagdrempelige geloofsverdieping, op een aansprekende manier, met spel, sketches en gesprekken. En hoewel de tieners uit verschillende plaatsen kwamen, ontstonden er al snel gezellige contacten. Op het eind van deze schitterende dag werden er nog snel telefoonnummers uitgewisseld. Ontmoeting en gemeenschap vormen, is belangrijk. Het is een krachtig bindmiddel in de maatschappij, en ook in de parochie en ik denk dat dat vaak onderschat wordt. Ik ben daarom ook blij met het koffie drinken na onze vieringen. Ik zie hoe belangrijk dat voor onze parochianen is, en zo blijven we op de hoogte van het wel en wee van elkaar. Ontmoeting en gemeenschap vormen, heeft onze vormelingen verbonden en [...]

2022-06-28T22:00:32+02:00dinsdag, 28 juni 2022|

Wat heb ik opgestoken?

Na twee jaar Opstekertjes is dit mijn laatste. Hopelijk hebben mijn gedachten af en toe bij iemand iets teweeg gebracht. Dat mensen worden geïnspireerd tot een nieuwe gedachte over geloof en leven, dat is altijd mijn doel geweest. Bijna elk Opstekertje had een vraag, van ‘Wat vind ik echt belangrijk?’ en ‘Hoe maak ik een thuis?’ tot ‘Geloof je het zelf?’. In eerste instantie stel ik deze aan mezelf. Als pastoraal werker ben ik gewoon mens, zoals iedereen die dit leest, en christen met alle parochianen. Dus heb ik ook dezelfde vragen als veel mensen in onze samenleving. Dat bleek ook wel uit de -spaarzame- respons. De meeste reacties kreeg ik op Opstekertjes waarin ik schreef dat ik ergens mee zat of dat iets me maar niet lukte. Sommige mensen zeiden dan: ‘Dat moet je niet zeggen. Een man van de Kerk moet laten zien dat hij een baken [...]

2022-06-20T13:23:12+02:00maandag, 20 juni 2022|

Nieuw begin

Recent heb ik het magazine ‘De Missionaire Parochie’ mogen ontvangen. Dit magazine geeft een terugblik op de twee bijzondere dagen 24 en 25 maart van dit jaar die ik, samen met nog enkele parochianen H. Joh. XXIII, mocht meemaken in Breepark te Breda. Daar kwamen uit heel Nederland zo’n duizend katholieke en ook enkele protestante gelovigen bijeen om van de Canadese priester James Mallon te horen hoe hij zijn parochie in Canada omvormde van een ingedommelde onderhoudsparochie naar een levendige en bloeiende parochie. De sleutels tot dit succes wil James Mallon delen met iedereen die is geïnteresseerd en om dat te doen reist hij over heel de aardbol. Mallon is een veelgevraagd spreker die begeesterend verteld over het hart van de eucharistie en de sleutels van de heilige Geest, evangelisatie en leiderschap daaromheen. In zijn recent verschenen boek ‘Als God renoveert, Missionaire kerk meer dan parochie alleen, uitgave 2022 [...]

2022-06-13T12:36:17+02:00maandag, 13 juni 2022|

Inschrijving communie, vormsel en familiepastoraat

In september starten we met het tweede seizoen van Johannes 2.3. Een mooi initiatief binnen onze parochie, gericht op kinderen, jongeren en hun ouders. Om vanuit de jongere generatie te bouwen aan een duurzame band onderling en met God, waar­bij we samen zoeken, geloven, vieren, beleven, leren, zingen en spelen. De bijeenkomsten vinden plaats in de kerk en in het parochiecentrum van Udenhout (Slimstraat 9 en 7), op bepaalde zondagen van 10.00 tot 12.15 uur. We starten met een gezamenlijke viering, die ook open staat voor andere belangstellenden; daarna heeft ieder in zijn of haar deelgroep een pauze moment met koffie/thee/limonade met wat lekkers. We sluiten de ochtend af met een catechese­moment van ongeveer drie kwartier. Binnen Johannes 2.3 is de voorbereiding op de eerste heilige communie en het sacrament van het Vormsel geïntegreerd, waarbij er dus ook plek is voor broertjes, zusjes en ouders. Graag willen we ouders/verzorgers [...]

2022-06-07T10:47:35+02:00dinsdag, 7 juni 2022|

Sacramentsdonderdag

In de kerk ben je nooit alleen. Christus heeft gezegd ‘dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed, blijft dit doen om Mij te gedenken’. Zo, onder de gedaante van brood, wil Hij blijvend in ons midden aanwezig zijn, en zo is Hij nooit ver weg. Op sacramentsdonderdag, 16 juni, willen we dit graag gedenken. We vieren in de St.-Willibrordus om 14.00 uur de H. Mis, waarna het Allerheiligste wordt uitgesteld ter aanbidding. Om te zorgen dat er constant iemand in de kerk is, maken we een rooster. Mocht u een half uurtje of een uurtje bij het Sacrament willen bidden, dan vragen we u telefonisch contact op te nemen met ons secretariaat. De kerk is gedurende de aanbidding open voor gebed. We sluiten de aanbidding af om 20.00 uur.

2022-06-07T10:47:42+02:00dinsdag, 7 juni 2022|

Een nieuw beeld van de Kerk

Veel mensen denken vaak, dat de kerk van Jezus Christus een soort club is, waarvan je lid kunt worden-en blijven- zo lang als het je bevalt. Die kerk moet dan beantwoorden aan onze menselijke verwachtingen. Ze moet een soort ‘welzijnsvereniging’ zijn, waarin iedereen zich thuis kan voelen. Maar….hoe anders is de Kerk, in de tijd van de leerlingen van Jezus? De leerlingen muntten uit in geloof in Jezus en trouw aan Hem, zelfs als hun dit het leven kost. Die leden dienen Jezus na te volgen in Zijn liefde, ook tegenover hun vijanden. Stefanus is het grote voorbeeld van deze gemeenschap, van deze Kerk. Iedereen kan er toe behoren, zelfs diegenen, die haar aanvankelijk vervolgen zoals Poulus. In het centrum van deze Kerk en tegelijk aan haar begin en aan haar einde staat Jezus. Hij heeft haar gesticht: Hij houdt haar in stand en wacht op haar leden, als [...]

2022-06-07T10:50:13+02:00dinsdag, 7 juni 2022|

Ter nagedachtenis

In het Crematorium te Tilburg hebben we afscheid genomen van Ans de Krom-Thijssen, 88 jaar.

2022-05-30T14:09:23+02:00maandag, 30 mei 2022|

Katholiek-van-huis-uit…..

Je hoort nogal wat mensen, als het daarover gaat, zeggen dat ze van-huis-uit katholiek zijn. Bij het tv-programma ‘Tussen kunst en kitsch’ zei iemand laatst, toen bleek dat hij over de nodige kennis beschikte: “Ja, ik heb een katholieke opvoeding gehad.” Veel minder vaak hoor je iemand zeggen: “Ik ben katholiek”, laat staan: “Ik ben van harte katholiek.” De meeste katholieken in ons land – en zeker in Brabant – zijn inderdaad van-huis-uit katholiek: ze zijn in een katholiek gezin geboren, zijn gedoopt, hebben de eerste communie gedaan en zijn soms ook nog gevormd. Maar daarna wordt het voor velen allemaal wat minder helder. Als ik mensen daarnaar vraag, blijkt soms dat ze zelf niet goed weten wat ze zijn: wel of niet katholiek? Er is ook nogal wat gebeurd waardoor het allemaal minder zeker is geworden: met de maatschappij waarin we leven, met de Kerk, met het leven [...]

2022-05-30T14:08:31+02:00maandag, 30 mei 2022|
Ga naar de bovenkant