Stilte

Het nieuwe jaar is alweer enkele weken oud. Na een vakantie van twee weken rondom Kerstmis en Nieuwjaar, ben ik in het dagelijkse werk weer druk met kostprijsberekeningen voor drinkwaterproductie en afvalwaterzuivering. Er komt heel wat bij kijken om water voor consumptie gereed te maken. En ook zijn er vele deelprocessen nodig om het water dat wij gebruikt hebben, weer zo te zuiveren dat het terug kan stromen in het oppervlaktewater zonder schade toe te brengen aan de natuur. Processen van zuivering kunnen we ook als beeld gebruiken voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn. Wat moeten we niet of niet overmatig eten en drinken, zonder dat ons lichaam hiervan last heeft en schade ondervindt? Misschien wel blijvende schade. En waar moeten we onze zintuigen en geest niet mee belasten, om ervoor te zorgen dat er geen schade optreedt? Wat zouden we wel moeten doen voor ons geestelijk welzijn? Nu [...]

2022-01-24T10:36:00+02:00maandag, 24 januari 2022|

Ter nagedachtenis

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Tonny Verhoeven-Kuijpers, 93 jaar. .

2022-01-17T13:20:09+02:00maandag, 17 januari 2022|

Lawaai in onze wereld

Onze wereld maakt lawaai om de stem van God toch maar niet te horen. Waarom eigenlijk? Omdat de boodschap van Jezus geen gemakkelijke…  geen  aantrekkelijke  boodschap is. Dar Rijk Gods namelijk waarover Hij voortdurend praat en waartoe Hij iedere mens, keer op keer, uitnodigt, is geen supermarkt, waar naar onze smaak en naar onze verlangens  wat te halen is. Dat Rijk Gods is precies het tegenover gestelde en gaat in tegen onze hebzuchtige geest en mentaliteit. In het Evangelie staat geschreven dat het Rijk Gods met geweld veroverd moet worden. Geloven in Jezus als de levende openbaring van het Rijk Gods is geen gemakkelijke opgave. Het is meer dan bidden alleen. Het is de moed en de durf om de gestalte en het beeld van Jezus zichtbaar te maken in onze kleine wereld. Ons geloven wordt pas geloofwaardig als we hieraan werken met vallen en opstaan. Het is een [...]

2022-01-17T13:19:07+02:00maandag, 17 januari 2022|

Bidden voor eenheid

In de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen, zouden we de woorden kunnen gebruiken van het gebed dat paus Franciscus ons gegeven heeft voor het Synodaal proces 2021-2023: Wij staan ​​voor U, Heilige Geest, in Uw naam komen we samen. U die onze raadgever zijt, kom tot ons, sta ons bij woon in onze harten. Leer ons wat we moeten doen en toon ons de weg die we samen moeten volgen. Behoed ons ervoor, kwetsbaar en zondig als we zijn, de richting kwijt te raken en verwarring te veroorzaken. Laat niet toe dat onwetendheid ons op het verkeerde pad brengt. Geef ons de gave van onderscheiding: dat we ons laten leiden door wat waar en goed is zonder dat vooroordelen onze daden beïnvloeden. Breng ons tot eenheid in U: dat waarheid en gerechtigheid ons tot gids zijn op de weg naar het eeuwige leven. Dit vragen we U, [...]

2022-01-16T09:41:09+02:00zondag, 16 januari 2022|

Titus Brandsma: een voorbeeld voor ons?

In de loop van dit jaar zal ons land er een nieuwe heilige bijkrijgen: Titus Brandsma, een pater karmeliet, die in 1881 in Friesland geboren is, maar opgroeide en werkzaam was in Megen, Oss en Nijmegen. In 1942 werd hij in het concentratiekamp Dachau om het leven gebracht, omdat hij zich krachtig verzet had tegen de nazipropaganda. Een nuchtere Nederlander zou kunnen vragen: “Een heilige, wat moeten we daarmee? Zijn dat geen mensen uit het verleden? Oude koek?” Het klopt dat Titus Brandsma in de eerste helft van de vorige eeuw leefde, maar voor het overige was hij een man van de tijd. Hij was wetenschapper, rector van de Nijmeegse universiteit, gaf colleges en lezingen, maar was ook journalist,  publicist en redacteur van tijdschriften en bladen. Hij wist goed wat er in de wereld gaande was en leverde al in de jaren dertig forse kritiek op de nationaalsocialistische ideologie [...]

2022-01-11T12:19:16+02:00maandag, 10 januari 2022|

Ter nagedachtenis

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Harrie van de Pas, 93 jaar en Cor Bertens-Verhoeven, 89 jaar en in Tilburg hebben we afscheid genomen van An Schilder-van der Meijs, 98 jaar.

2022-01-03T11:28:16+02:00maandag, 3 januari 2022|

Ter nagedachtenis

In de St. Willibrorduskerk hebben we afscheid genomen van Sjaan van de Ven-Vugts, 85 jaar.

2021-12-24T14:52:24+02:00vrijdag, 24 december 2021|

Thuis Kerst vieren

Het is alweer een vreemde Kerstmis dit jaar, daarom zoeken we naar nieuwe mogelijkheden om het ook buiten de kerk te vieren, met televisiemis en huisliturgie. Uiteraard zendt de KRO via de televisie traditiegetrouw missen uit, op Kerstavond om 24.00 uur en op Eerste kerstdag om 11.00 uur. De nachtmis wordt dit jaar gecelebreerd door onze bisschop Gerard de Korte vanuit de Bossche Sint-Janskathedraal. Ook kunt u thuis zelf een gebedsviering houden. Er is een zogenaamde huisliturgie beschikbaar, een voor kinderen en een voor volwassen. Voor kinderen is het een kerstverhaal dat verteld en gespeeld kan worden met de bijgeleverde vingerpoppetjes. Voor volwassenen is het een eenvoudige gebedsviering. Andere huisliturgieën en nog veel meer kerstideeën vindt u via Vier Kerstmis, een website van de Nederlandse bisschoppen. En uiteraard kunt u buiten de vieringen naar onze kerken komen. De meeste kerkportalen zijn overdag (zoals bijna altijd) open. U kunt er [...]

2021-12-22T18:37:11+02:00woensdag, 22 december 2021|

Boom van Hoop

In deze donkere dagen kunnen we wel wat positieve gedachten gebruiken. Zeker met Kerst, wanneer we vieren dat Jezus is geboren, onze Redder in duistere tijden. Daarom heeft de Johannes XXIII Parochie de Boom van Hoop opgezet. Waar hoop je op? Voor jezelf? Voor je familie? Voor je vrienden? Voor het dorp? Voor de wereld? Wat is je diepste wens? bijvoorbeeld: Ik hoop dat iedereen gezond blijft, vooral oma kippen. Ik hoop dat er voor iedereen genoeg te eten is. Ik wens sneeuw om een sneeuwgevecht te houden met de hele buurt. Ik hoop dat er vrede komt op aarde. Ik hoop dat Jezus in mijn hart wil wonen. Ik hoop dat onze kleinkinderen opgroeien tot goede mensen. Dat mag je opschrijven op een kerstbal en ophangen in de boom. Waar staat de Boom van Hoop? Er is een Boom van Hoop in Berkel, voor de Sint-Williborduskerk; er is [...]

2021-12-22T17:02:14+02:00maandag, 20 december 2021|

Ter nagedachtenis

In de St. Lambertuskerk hebben we afscheid genomen van Net van Ingen-Verschuuren, 96 jaar.

2021-12-20T12:26:54+02:00maandag, 20 december 2021|
Ga naar de bovenkant