Op zondag 9 oktober j.l. mochten wij het patroonsfeest vieren van de H. Paus Johannes xxiii tijdens een plechtige H. Mis in de kerk van St. Willibrord te Berkel-Enschot. Tevens was dit de dag dat wij onze vrijwilligers wilden bedanken voor hun inzet en toewijding betreffende onze parochie. Dit gebeurde middels een koffietafel na de H. Mis. Iedere vrijwilliger heeft op zijn of haar manier een steentje bijgedragen aan het welzijn van onze parochie gemeenschap. De vrijwilliger in een parochie is niet alleen nodig voor het vele werk, de vrijwilliger brengt ook veel ervaring binnen. De vrijwilliger maakt mede de rijkdom van de geloofsgemeenschap, de rijkdom van de kerk, uit. De opbouw van onderop van dit levende lichaam is van wezenlijk belang voor de kerk. Door de vrijwilliger kan geluisterd worden naar wat er onder mensen leeft. Een kerk die levend wil blijven, zal haar vrijwilligers op handen dragen. Vrijwilligers werk: het brengt niets op, maar je wordt er wel rijker van. En zonder vrijwilligers zou de plaats van de parochie in de samenleving verdampen. Laten wij dan samen het vuurtje brandend houden. Door de inbreng van de vrijwilliger heeft de parochie nog steeds een plaats in onze geïndividualiseerde samenleving. Daarom dank aan al die vrijwilligers van de H. Paus Johannes xxiii parochie, veel liefde en verdraagzaamheid, betrokkenheid en bezieling van harte toegewenst.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard