De komende feestdagen – Kerstmis en de jaarwisseling – hoe zit het met onze vrijheid en vrede? De Advent, de tijd van voorbereiding op de komst van het Kerstkind, is bijna voorbij. Nog maar enkele dagen en we vieren de geboorte van Gods zoon, het kindje Jezus. Vol verlangen zie ik, samen met u, uit naar deze dag. Ik moet hierbij altijd terugdenken aan de geboorte van ons eerste kindje op vierentwintig december negentienhonderdvierentachtig. Vol verwachting maar ook met enige spanning zijn Annie en ik toegeleefd naar dat moment. En onze vreugde en blijdschap, naast ook andere emoties bij deze geboorte, zijn onbeschrijfelijk. Nieuw leven, een godsgeschenk. Met die gedachte en emotie wil ik ook elk jaar weer toeleven naar Kerstmis.  Kerstmis, dat in ons moderne en welvarende Nederland vooral is geworden tot een feest van veel uiterlijkheden zoals lekker eten en drinken met het eigen gezin, familie en goede vrienden. En daar is niets mis mee. Samen zijn met familie is kostbare tijd. Buiten in de straten en op de pleinen wordt de tijd rondom Kerstmis gekenmerkt door de drukte in winkels, de bijzondere feestverlichting in straten, aan huizen en in tuinen. Ook daarmee is niets mis. Maar Kerstmis is veel meer dan alleen dit uiterlijk zichtbare. Kerstmis is ook een feest van vrede. Het vrede op aarde voor alle mensen … Bekend uit de geschiedenis is de ‘vrede’ door het afroepen van een ‘staakt het vuren’ tijdens grote oorlogen en gewelddadige conflicten. Maar helaas zijn dat maar korte momenten van rust. Het is zelfs een soort van rust die niet helemaal zonder bijbedoelingen is. Hoe anders is de vredewens van God. Hij die zijn enige Zoon als een kwetsbaar kindje geboren laat worden in een gewelddadige wereld. Een van de vele titels die aan dit Kind wordt toegekend is: Vredevorst. Jezus komt om onder de mensen te leven en hen de weg te wijzen die leidt naar zijn Vader en eeuwig leven in een Rijk waar het eeuwig vrede is. Ik nodig u allen uit om met vreugde en verlangen toe te leven naar de komst van het kindje Jezus. Dit Kerstkind te omarmen, zoals Het u omarmd. En in deze omarming vrede, rust en liefde te vinden in uzelf, in uw relatie, in het gezin, in uw vriendschappen, in de parochiegemeenschap, in het leven van alledag. Ik wens u Zalig Kerstmis.

Diaken Ton.