Maandag 14 september:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks.

Dinsdag 15 september:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 17 september:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
09.00 uur: St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Zaterdag 19 september:
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
Intentie: Kees van Berkel (verj.); Tonnie van Berkel-Sparidans.

Zondag 20 september:
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
Intentie: Overl. ouders Vermeer- van Spaendonk.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eerste H. Communieviering m.m.v. Cantique.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
Intenties: Piet van de Sande (1e jrgt.) en Corien van de Sande; Tijn Boom (verj.).

Maandag 21 september:
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Avondgebed.
Coördinator: p.w. Hendriks. 

Dinsdag 22 september:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 23 september:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 24 september:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
09.00 uur: St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.