Reserveren voor deelname aan een Eucharistieviering

Vanwege de coronacrisis is het noodzakelijk te reserveren voor deelname aan een Eucharistieviering.

Vanuit het Bisdom is er een reactie gekomen op de oproep van minister Grapperhaus.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren en medewerkers.
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Voor het reserveren geldt de volgende werkwijze:

  1. U heeft geen corona-gerelateerde klachten.
  2. Selecteer een viering, vul uw gegevens in, en ontvang het toegangsbewijs per mail. Toegangsbewijzen zijn alleen geldig voor één specifieke viering.
  3. Print het toegangsbewijs uit en neem deze mee naar de viering.
  4. Kom op tijd, want uw toegangsbewijs moet gescand worden voor deelname.

Alleen voor diegenen zonder internet/printer bestaat er de mogelijkheid om telefonisch aan te melden. Het ticket ligt dan voor aanvang van de viering bij de kerkdeur voor u klaar :

  • Voor de vieringen in de St. Caeciliakerk en de St. Willibrorduskerk 013-5331215.
  • Voor de viering in de St. Lambertuskerk: 013-5111215.