Paus Franciscus heeft van 8 december 2020 tot en met 8 december 2021 een Jozefjaar afgekondigd. Veel heiligen lijken wel onbereikbaar in hun grote daden. Het lijkt soms wel alsof je minstens martelaar, bisschop, paus of stichter van een kloosterorde moet zijn om tot de eer der altaren te worden verheven. Welnu, dan is voor de eenvoudige mens de hemel onbereikbaar. Maar hier is dan St. Jozef. Om ons te laten zien dat het wel kan en voor God niets onmogelijk is. Door trouw te zijn in het kleine. Wel door in het kleine huisgezin Jezus te bewaren, door veel van Maria te houden en goed voor haar te zorgen. Door samen thuis een heilige familie te zijn.  Te luisteren naar Gods aanwijzingen en raad in het leven. Rechtschapen zijn. In het kleine. In het verborgene. Dat is de leefwereld die God voor Zijn Zoon heeft uitgekozen, waar Hij Hem in bewaring wil geven tot zijn uur aanbreekt.

Tegelijk ligt er een opdracht in besloten voor allen die in alle eenvoud heilig willen zijn. Want eenvoudige heiligheid heeft niets te maken met onbehouwenheid en oppervlakkigheid. Jozef was, hoe eenvoudig hij ook was, een beschaafd mens. Jezus heeft van Jozef en Maria het goede geleerd, leren leven naar Gods geboden en volop mens leren zijn. De Mensenzoon was immers Gods “zijn” naar de goddelijke natuur, maar ook geheel mens als kind van Maria en opgevoed door Jozef en Maria. En dat is juist voor de mensen in onze tijd ook een voorbeeld, van gewoon burgermansfatsoen, menselijkheid en opvoeding. Van een bepaald soort degelijkheid die mensen de liefde  voor hard werken, sociale vaardigheden en beschaving bijbrengt. Noem het met een ouderwets woord: een deugdzaam leven dat nee durft te zeggen tegen de ondeugden die overal worden gepropageerd. Daarom, laten wij St. Jozef niet alleen in de kerk eren met de liturgie, maar ook in onze daden. Hem voor ogen hebben in zijn gelovige trouw, maar ook in zijn goedheid en menselijke beschaving. In zijn liefde voor Jezus en Maria. In zijn toewijdeng in het gezin. In alle eenvoud.

Pastoor Godfried B. M. Looijaard.