EEN GIFT DOEN

Elk jaar in januari wordt de actie Kerkbalans georganiseerd. Onze parochie doet dan een beroep op alle parochianen en overige belangstellenden om financieel bij te dragen in de kosten die door de parochie betaald moeten worden zoals onderhoud van de kerkgebouwen, de verwarming, de verlichting, personeelskosten en pastorale projecten. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en u welkom te heten.

Alle kerken in Nederland nemen aan deze actie deel en samen doen zij dat onder het meerjarige centrale motto: “Een kerk is van blijvende waarde”.
Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van één van de Torens.

St. Caeciliakerk: Rekeningnr.: RABO: NL49.RABO.0106.8040.30
St. Willibrordkerk: Rekeningnr.: RABO: NL96.RABO.0106.8041.54
St. Lambertuskerk: Rekeningnr.: Rabo: NL50.RABO.0152.0064.00
St. Josephkerk: Rekeningnr.: Rabo: NL77.RABO.0152.0047.50