Nog een kleine week en er staat ons weer te wachten, dat we in vreugde en vrede de komst van de mens geworden Zoon van God mogen vieren. De Advent geeft in de Latijnse betekenis van dit woord duidelijk aan waarom het gaat. Letterlijk vertaald betekent het immers “de komst naar”. Het gaat dus om de komst van God naar deze gebroken wereld, naar onze gevallen mensheid, naar ons die Gods verlossing en verzoening nodig hebben.

Als we vinden, dat onze wereld nogal behoorlijk functioneert, dat de mensheid er overal een toonbeeld is van hoge beschaving en liefdevolle saamhorigheid en dat we persoonlijk eigenlijk dus geen verlossing en verzoening nodig hebben omdat we onszelf wel kunnen redden, dan is de menswording van Gods Zoon dus niet meer van belang en zouden we het kerstfeest inderdaad steeds meer moeten beperken tot gezellige en vooral overvloedige maaltijden en het uitdelen van allerlei geschenken aan elkaar.

Zo is het echter niet voor ons, die in nederigheid uitzien naar de komst van de Verlosser en naar het eeuwig leven dat Hij met Zijn menswording, Zijn dood en verrijzenis voor ons toegankelijk heeft gemaakt. Als we ons daar af en toe toch steeds weer meer van bewust worden dan zal het ons gelukkig maken in ons leven.

Ik wens u nog heel mooie voorbereidingsdagen toe en voor straks een gezegend kerstfeest.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard