Onze katholieke traditie herbergt een keur aan schatten. Af en toe verdwijnt er iets naar de achtergrond, en af en toe wordt er iets naar boven gehaald van wat alweer even vergeten was. Zo zie je in de laatste tijd dat er in de Advent, dan hier, dan daar, veelal bij jonge priesters, een wat vergeten gebruik opnieuw beleefd wordt, namelijk de Gulden Mis.

De vorm van deze mis spreekt, zeker in de donkere dagen voor Kerstmis, bijzonder aan. De mis wordt immers gevierd bij uitsluitend kaarslicht. Dat geeft een mooie ambiance in deze tijd waarin de symboliek van licht en donker een grote rol speelt. Christus, het Licht der wereld, is komende.

Spiritueel is deze mis verbonden met Maria, die het Kind verwacht en het Licht in de wereld helpt brengen. Het volksgeloof heeft grote verwachtingen van de hulp van Maria bij de noden die in deze mis bij God gebracht worden. Zij draagt immers de Heiland in haar eigen schoot: hoeveel dichterbij kun je het hebben?

Nieuwsgierig geworden, of hebt u een bijzondere intentie die u door Maria’s bemiddeling bij God wilt brengen? Kom dan op dinsdag 14 december om 19.00 uur naar de St.-Willibrorduskerk en ervaar de unieke sfeer en het ingetogen, vertrouwvol gebed in deze bijzondere viering. Van harte welkom!

Pastoor Marcel Dorssers

VANWEGE DE GELDENDE CORONA-MAATREGELEN IS DEZE VIERING VERPLAATST NAAR DONDERDAG 23 DECEMBER OM 08.00 UUR.