De Bijbel zegt: Petrus loog driemaal dat hij Jezus niet kende. Kom jij uit voor je geloof?
#liefdevoorjenaaste