De Bijbel zegt: Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Hoe zie jij dat?
#liefdevoorjenaaste