De traditie zegt: De Heilige Geest is de liefdesband tussen de Vader en de Zoon. Kun je je daar iets bij voorstellen?
#liefdevoorGod