Opstekertje2018-12-17T13:40:10+00:00

OPSTEKERTJE

Licht en duisternis.

De meeste mensen houden van het licht. Duisternis kan benauwend werken.
Wij hebben liever de tijd waarin de dagen lang en de nachten kort duren, dan de tijd waarin het net andersom is. Licht betekent “uitzicht”. Licht betekent ook “leven”. Het is niet verwonderlijk dat licht en duisternis niet alleen een normale betekenis hebben om bijvoorbeeld dag en nacht mee aan te duiden, maar dat zij ook een geestelijke betekenis hebben.
Dat zien wij ook heel sterk in de Heilige Schrift.

Ieder jaar opnieuw in de dagen voor het nieuwe jaar spreken de woorden van Jesaja ons aan. “Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht”[Jes.9,1}.

Er zijn veel teksten die ons spreken van de bijzondere betekenis van het licht. Kunt U zich voorstellen wat het voor de mensen betekend moet hebben toen Jezus op het Loofhuttenfeest ineens de bijzondere woorden
sprak: “ik ben het licht van de gehele wereld; wie Mij volgt, zal nooit in duisternis wandelen”? Hier wordt het licht van God zelf openbaar. Bij Jezus kan ons leven verlost worden van alle duisternis. Er werd niet slechts gesproken over het licht van God, het werd ons ook aangeboden.
De Heer verkondigde niet alleen dat Hij het licht was, maar Hij riep de mensen ook op Hem te volgen. Wie de grote lichtdrager volgt, wordt ook zelf lichtdrager. Licht en heerlijkheid worden ons aangeboden. God wil het ons schenken, opdat het voor altijd ons deel zal zijn. Wie Jezus volgt, heeft dit licht! Volgen we Hem? Ik wens U allen een Zalig en gelukkig nieuwjaar toe en laten wij voor elkaar lichtdragers zijn in het komende jaar.

Pastoor Godfried B.M.Looijaard.