Opstekertje 2018-04-24T06:28:27+00:00

OPSTEKERTJE

Maria Maand
Wanneer U dit opstekertje leest staan wij aan de vooravond van een bijzondere maand, de Maria maand. Velen steken weer een kaarsje op bij de beeltenis van Maria. Wie een katholieke kerk binnengaat, zal onmiddellijk worden getroffen door het feit dat er in de ruimte kaarsen staan: de Paaskaars, kaarsen op het altaar en kaarsen bij beelden van heiligen, ook en vooral bij Maria. Wij noemen dit devotie kaarsen, omdat het opsteken van een kaarsje door gelovigen hun eerbied tot uitdrukking wordt gebracht. Kaarsen geven licht, kaarsen geven warmte. Wie een kaarsje opsteekt bij Maria of een andere heilige en om voorspraak bidt voor verhoring van zijn gebeden, wil dat er-als hij is vertrokken- een stoffelijk, waarneembaar teken achterblijft, waarmee als het ware de herinnering aan zijn gebed gegeven is. Het opbranden van een kaarsje zouden wij misschien ook kunnen zien als teken van de manier waarop een mens zich moet geven bij het realiseren van Gods unieke bedoeling met zijn leven; gezuiverd door de vlam en opgaand in en naar het licht der wereld dat Christus is.
Pastoor Godfried B.M. Looijaard