Opstekertje 2018-06-18T11:06:55+00:00

OPSTEKERTJE

Geboorte Johannes de Doper
Op 24 juni a.s. vieren wij het Hoogfeest van de geboorte van Johannes de Doper. In Johannes de Doper zien wij vervuld worden, hoe God doorheen de mensengeschiedenis Zijn volk leidt en met alle mensen een bedoeling heeft. Zijn geboorte is op zich een wonder: uit twee oude en onvruchtbare mensen komt alsnog een zoon voort. Maar wat de profeet Jesaja zegt, maakt dit geheim nog groter. God heeft dit kind vanaf de moederschoot bestemd om als voorloper van de Christus zijn woord, zijn boodschap van bekering te laten gelden. Het volk vraagt zich bij de geboorte af, wat er van dit kind zal worden. Maar terwijl mensen zoeken en vragen, heeft God Zijn plan al en het antwoord van voor alle eeuwen gegeven. Laten wij bij dit hoogfeest zelf ook groeien in ons geloof en vertrouwen op Gods voorzienigheid. Hij weet wat goed is, Hij heeft een plan met ons leven. Geven wij ons over aan Gods bedoelingen en zijn wij gehoorzaam. En laten wij het heilsplan van God ook beschouwen als een weg van bekering. Johannes heeft het gepreekt, wij mogen de weg gaan die hij heeft bereid voor de Christus, elke dag opnieuw. Beleven wij onze bekering opnieuw op deze feestdag.
Pastoor Godfried B.M. Looijaard