Opstekertje2018-10-16T13:25:16+00:00

OPSTEKERTJE

Doopvoorbereiding
Een paar weken geleden kwamen zeven ouderparen bijeen op de pastorie van de St. Caeciliakerk ter voorbereiding op de doop van hun kind. Een gastvrouw ontvangt de ouders hartelijk en biedt hen koffie ofwel thee aan. Nadat iedereen koffie en thee had, begonnen we met een voorstelrondje. De ouders stelden zich voor en vertelden kort waarom zij hun kindje willen laten dopen. Voor de meeste ouders is het belangrijk hun kindje de normen en waarden van het geloof mee te geven. Als ze groot zijn mogen ze zelf kiezen wat ze met het geloof doen. Het geloof is gericht op God, Hij is een Persoon, tot wie we kunnen spreken. We bidden tot Hem, hardop of in stilte en Hij hoort ons bidden. Omgekeerd mogen we naar God luisteren. Op talloze manieren spreekt God tot ons. Het leven van de heiligen laat dit zien. Zij hebben naar God geluisterd en geleefd zoals God van hen gevraagd heeft. Op het eind van de eerste avond geef ik de ouders ‘huiswerk’. Ik vraag de ouders de heilige te zoeken die met de naam van hun kind verbonden is. Om het gemakkelijker te maken geef ik hen een website waar zij meer informatie over het leven van de heiligen kunnen vinden. De heiligen zijn van grote betekenis voor de lokale bevolking, voor een land en sommige heiligen zelfs voor de hele wereld. Het huiswerk dat de ouders gemaakt hebben presenteren zij op de tweede bijeenkomst in de St. Willibrorduskerk. We luisteren welke heilige zij gevonden hebben. Het levert een heel levendig en boeiend gesprek op. Het laat zien dat heiligen nog steeds iets te zeggen hebben. De heiligen laten zien dat Jezus leeft in en door hen. Zij nodigen ons uit een teken van Gods liefde voor de wereld te zijn.
Pastoor Juan van Eijk