‘Hoeveel mensen werken er in het Vaticaan?’ werd ooit aan paus Johannes xxiii gevraagd. Het was even stil en toen klonk het antwoord: ‘Ik denk, ongeveer de helft…’ Tal van dit soort anecdotes doen de ronde over deze paus en patroon van onze parochie. Humor en hartelijkheid kan deuren openen. De boodschap die je te brengen hebt, komt immers veel beter aan als de band goed is.
Naast humoristisch was paus Johannes ook een spiritueel man. Zijn geestelijk dagboek getuigt daarvan. Ooit schrok hij ’s nachts van een kwestie wakker en bedacht ‘dat moet ik even met de paus bespreken’. Daarna realiseerde hij zich dat hij dat zelf was. ‘Dan moet de goede God het zelf maar tot een goed einde brengen,’ besloot Johannes, en hij sliep weer in. De tijd waarin wij nu leven, maakt nog eens goed duidelijk dat het inderdaad zo is, dat we als mens niet zoveel in de hand hebben. En dan is alles goed thuis bij de goede God zelf.
Op zondag 9 oktober vieren we om 11.00 uur in de St.-Willibrordus het patroonsfeest van Johannes xxiii, en daarom is dit ook de enige mis op die zondag. Kerkgangers die normaliter kerken in de andere kerken worden met nadruk uitgenodigd om aan te sluiten. Het gehele pastorale team is aanwezig.
’s Middags is er een dankjewel voor onze vrijwilligers in een lunch bij zaal Van Opstal. Want waar zouden we zijn zonder de inzet van de vele vrijwilligers die onze parochie rijk is? Heel hartelijk dankjewel daarvoor! Juist door hun inzet en ondersteuning kunnen we doen wat we nu doen, namelijk een geloofsgemeenschap vormen rondom Christus, de Heer, onder het bezielende patronaat van onze geliefde paus Johannes xxiii.
Pastoor Marcel Dorssers