WERKGROEP PAROCHIEVERNIEUWING

De werkgroep Parochievernieuwing (PVG) houdt zich bezig met nieuwe initiatieven in de parochie, die het samen-kerk-zijn en gastvrijheid tot uiting willen laten komen. Naast bijeenkomen om te spreken over activiteiten & praktische zaken, is er telkens aan het einde van het samenzijn een half uur bezinning ingebouwd, om met elkaar tot geloofsverdieping te komen. Deze verdieping wordt beurtelings voorbereid.

Initiatiefgroepen binnen de PVG:

  • welkomstgroep voor nieuwe parochianen
  • welkomstgroep bij speciale vieringen
  • voorbedengroep
  • gebedsgroep
  • sociaal-culturele-activiteitengroep

De PVG is een werkgroep met een open karakter; wie mee wil denken en/of doen is welkom. De werkgroep Parochievernieuwing komt om de drie weken samen. Een aansturingsgroep van 4 personen bereidt e.e.a. voor en vergadert dus een keer extra.

Contactpersonen zijn:

OPROEP

Heeft u zelf nog meer ideeën? Wilt u graag meedoen in een van bovengenoemde groepen? Geef u dan op!
Om een hartelijke en gastvrije parochie te kunnen zijn en blijven, hebben we mensen nodig. U bent van harte welkom!