We beginnen als katholieken de vastentijd op Aswoensdag.

Wat betekent vasten? Laat ik eens kijken wat Google daarover zegt. Ik kom onder andere uit op de site van Wikipedia, waar staat: ‘Voor katholieken betekent vasten, het doelbewust afzien van voedsel of andere geneugten, om zo ontvankelijker te worden voor de boodschap van Gods liefde.’

Maar wat betekent deze vastenperiode voor iemand die niet katholiek is of die niet gelooft? Binnen het protestantisme bijvoorbeeld is er geen gezamenlijke kerkelijke traditie van vasten. Wel zijn er individuele protestanten die vasten voor Pasen. Maar wat, als je helemaal niet gelovig bent, heeft de vastentijd dan nog betekenis? Ik denk van wel. Het is een periode van het jaar vlak nadat het carnaval is gevierd, in ieder geval door de echte liefhebbers. Wie niet zo van carnaval vieren houdt, die heeft weer op een andere manier zijn dagen ingevuld.  Misschien wel met een wintersportvakantie of anderszins. Of door ‘gewoon’ te werken. Toch is het voor iedereen heilzaam om na te denken over zaken als: Waarom ga ik zo vaak uit eten? Waarom ga ik zo vaak op vakantie? Waarom rij ik zo’n grote luxe auto terwijl ik met een wat kleiner model ook goed vooruitkom? Waar sta ik in het leven en waar leef ik naar toe? Zovele vragen worden gesteld vanuit het ‘ik’ en er zijn evenzovele antwoorden te geven. Misschien wil ik eens gaan nadenken over het wij in plaats van alleen maar uitgaan van het ik?

Zelf heb ik de ervaring, dat als je iets deelt met de ander je hierover een goed en blij gevoel kan krijgen. Als een gelovig en katholiek mens weet ik uit de Bijbel, dat ik mag delen van alles waarvan ik (meer dan) genoeg heb. Zo ga ik dit jaar mijn vastentijd in: Nadenken over waar ik sta in mijn leven – waarvan heb ik genoeg en wil ik daarvan delen? Ook wanneer dat delen misschien een beetje pijn doet en misschien een beetje hongergevoel geeft. Gaat u ook nadenken over wat delen van jezelf en van alles waarvan je voldoende hebt?

Ik wens iedereen een goede vastentijd toe.

Diaken Ton.