De kerk kent haar ritme in de bijzondere tijden van het jaar met haar grote en kleine feesten. Het zou goed zijn als wij als kerkgemeenschap daarop aansluiten. Er is gelukkig veel bewaard gebleven. De traditie in de kerk is sterk en draagt een mens verder, ook in zijn of haar geloof. Wij kunnen elkaar verrijken als wij met elkaar delen hoe wij concreet invulling geven aan ons godsdienstig leven. Het samen bidden van de rozenkrans, in deze oktobermaand blijft altijd zijn waarde behouden. Het is het gebed van de kerk door de eeuwen heen. Deel dat met elkaar. Je kunt er anderen een grote dienst mee bewijzen en vooral ook jezelf.

Door het bidden van de rozenkrans eren wij Maria en wij overwegen het leven van Jezus, in al zijn facetten. In het mediteren over de gebeurtenissen van Jezus leven kunnen wij inspiratie en steun putten voor ons eigen leven. Maar ook door op te zien naar Maria, die als Zijn moeder Jezus zo nabij was tot onder het kruis, kunnen wij kracht en troost krijgen. Het rozenkransgebed is een machtig gebed. Steeds weer opnieuw, al eeuwen lang, wordt dit gebed gebeden en velen hebben er kracht en steun door gevonden. Laten ook wij steeds weer onze toevlucht nemen tot God en Maria, door het bidden van de rozenkrans. Het is niet ouderwets of saai. Integendeel, het is een machtig gebed in het leven van elke christen van onze dagen. Het rozenkransgebed geeft kracht en sterkte, geeft troost in verdriet en moed bij tegenslag.

Pastoor G.B.M. Looijaard.