Recent heb ik het magazine ‘De Missionaire Parochie’ mogen ontvangen. Dit magazine geeft een terugblik op de twee bijzondere dagen 24 en 25 maart van dit jaar die ik, samen met nog enkele parochianen H. Joh. XXIII, mocht meemaken in Breepark te Breda. Daar kwamen uit heel Nederland zo’n duizend katholieke en ook enkele protestante gelovigen bijeen om van de Canadese priester James Mallon te horen hoe hij zijn parochie in Canada omvormde van een ingedommelde onderhoudsparochie naar een levendige en bloeiende parochie. De sleutels tot dit succes wil James Mallon delen met iedereen die is geïnteresseerd en om dat te doen reist hij over heel de aardbol. Mallon is een veelgevraagd spreker die begeesterend verteld over het hart van de eucharistie en de sleutels van de heilige Geest, evangelisatie en leiderschap daaromheen. In zijn recent verschenen boek ‘Als God renoveert, Missionaire kerk meer dan parochie alleen, uitgave 2022 bij Adveniat, dat ik zelf aan het lezen ben, vertelt Mallon over de acht stappen naar een missionaire kerk. Stappen die tijd vergen. Deze stappen zijn: gebed, passie, steun van het bisdom, kernteam van leiders, het belang van preken om te getuigen, de koffie om verbondenheid te scheppen, evangelisatie en de drie H’s. Hymne, Homilie en Hospitaliteit. Toen ik in het magazine alleen al het voorwoord las, geschreven door Leo Fijen, kwam het enthousiaste gevoel dat deze twee dagen in Breda mij hebben gegeven weer naar boven. Ik zou iedereen dit gevoel gunnen. Een gevoel van enthousiasme dat mensen in beweging kan zetten. We hebben nog maar pas Pinksteren gevierd en ook dat is een feest over een vuur van begeestering, het vuur van de heilige Geest. Ik hoop en bid dat het vuur brandend blijft om mensen te blijven enthousiasmeren en begeesteren.

Diaken Ton.