En dan is plotseling de wereld anders. Vanzelfsprekendheden zijn er niet meer. Eén man die een (gruwelijke) droom najaagt, vindt het nodig daar vele mensenlevens voor op het spel te zetten, met vele doden en gewonden tot gevolg, vele vluchtelingen en uiteengereten families, verwoeste huizen en een verstoorde infrastructuur waarvan herstel jaren en miljarden vergt.

De balans op het wereldtoneel wankelt. Zelfs wij, zo’n 1.500 km. verderop, en ook de verdere wereld, ervaren de gevolgen, maar het is niets in vergelijking tot het drama en de ontberingen in Oekraïne.

Toch schrijft God ook recht op kromme lijnen. Met alle ellende, verwoesting, terreur, propaganda, desinformatie, leed, dood en verderf, komt gelukkig ook het goede in de mens naar boven. Nederland brengt in enkele dagen € 106 miljoen bijeen. Anderhalf miljoen mensen (bij het schrijven van dit artikel) zijn al opgevangen in buurlanden; vooral ook Polen neemt ruimhartig vluchtelingen op. Wat te denken van de vele hartverwarmende kleine initiatieven van inzamelen en ter plaatse bezorgen van allerlei hulpmiddelen.

Ondanks onrecht, leed en destructie schrijft God recht op kromme lijnen. Gelukkig maar. Ook u en ik kunnen met God meewerken en voor elkaar een teken van hoop en bemoediging zijn.

Pastoor Marcel Dorssers