Kerstmis is het feest van licht in de duisternis, van vrede op aarde, van gezellig samenzijn. Maar er zijn veel zaken om ons heen die afbreuk doen aan het feestelijke karakter van die dag. Het gewone leven is duur, de gasprijzen hoog; er zijn te weinig werkers in de zorg, waardoor ouderen te veel aan hun lot worden overgelaten; jongeren met psychische problemen staan te lang op een wachtlijst en kunnen niet geholpen worden; er is onvrede en velen voelen zich op straat onveilig; er is veel fraude en cybercriminaliteit; er is oorlog in Oekraïne en een oplossing voor de klimaatcrisis is ver weg. Er is veel om je zorgen over te maken. In zijn kerstboodschap van dit jaar schrijft onze bisschop, mgr. De Korte: “Geloof neemt onze zorgen niet weg.” Maar ook: “Geloof biedt perspectief, christenen zijn mensen van hoop”.

Het fundament van onze hoop is Christus, Gods Zoon die in de wereld kwam. Tijdens zijn leven trok Hij rond en genas velen, hij schonk vergiffenis en gaf mensen een nieuwe kans. Hij kwam op voor armen en misdeelden en troostte mensen in hun nood. Hij bracht met andere woorden Gods liefde, of beter: Hij wás Gods liefde. Niet voor niets vieren we daarom al eeuwen lang met Kerstmis zijn geboorte. Zijn manier van optreden werkte aanstekelijk, zijn woorden gaven mensen hoop.

Maar als Kerstmis alleen maar een terugkijken zou zijn, een gedenken van wat er ruim 2000 jaar geleden is gebeurd, zou dat te weinig zijn. Wat zou ons dat baten? Het gaat erom dat wij Jezus’ manier van doen navolgen, dat wij zijn woorden ter harte nemen. Dat wij zelf Gods liefde verder brengen: door respect voor mens en schepping, door vergevingsgezindheid, door een troostend en opbeurend gebaar, door hartelijkheid en naastenliefde, door op te komen voor wie in onze harde wereld niet meetelt, door vrede te stichten waar onmin is. Dan wordt het pas echt Kerstmis, anno 2022. In die zin wens ik u een Zalig Kerstfeest toe.

Theo Schepens,
emeritus pastoraal werker