Je hoort nogal wat mensen, als het daarover gaat, zeggen dat ze van-huis-uit katholiek zijn. Bij het tv-programma ‘Tussen kunst en kitsch’ zei iemand laatst, toen bleek dat hij over de nodige kennis beschikte: “Ja, ik heb een katholieke opvoeding gehad.” Veel minder vaak hoor je iemand zeggen: “Ik ben katholiek”, laat staan: “Ik ben van harte katholiek.” De meeste katholieken in ons land – en zeker in Brabant – zijn inderdaad van-huis-uit katholiek: ze zijn in een katholiek gezin geboren, zijn gedoopt, hebben de eerste communie gedaan en zijn soms ook nog gevormd. Maar daarna wordt het voor velen allemaal wat minder helder. Als ik mensen daarnaar vraag, blijkt soms dat ze zelf niet goed weten wat ze zijn: wel of niet katholiek? Er is ook nogal wat gebeurd waardoor het allemaal minder zeker is geworden: met de maatschappij waarin we leven, met de Kerk, met het leven zelf. Als je veel tegenslagen hebt ontvangen, wordt er flink aan je geloofszekerheid geschud. De vanzelfsprekendheid dat je gelooft en katholiek bent, is verdwenen. Je moet er wat voor doen. Zoals dat eigenlijk met alles in het leven is. Wie niet voortdurend traint, wordt geen goede voetballer; wie niet voldoende lichaamsbeweging heeft, wordt al vroeg stram en oud; wie niet voldoende aandacht aan man of vrouw besteedt, zal merken dat de liefde overgaat. Zo is het ook met geloven: daar moet je wat voor doen, tijd voor vrijmaken, aandacht aan besteden. En dat kan op veel manieren. Maar in ieder geval niet met tegenzin, dan wordt het niets. Zoals het niets wordt, als je met tegenzin gaat trainen of een taal gaat leren. Maar wie de stap in geloof zet en volhoudt, voor hem of haar gaat een wereld open. Mensen zijn niet perfect, in de sportclub niet, op het werk niet, zelfs in een vriendenclub niet. Zo zijn ook katholieken niet perfect, maar het katholieke geloof is een mooi en blij geloof. Daarom wens ik u toe, dat u ‘van harte’ katholiek bent of wordt. Als het komende Pinksterfeest dat toch eens kon bewerkstelligen….

Theo Schepens,
emeritus pastoraal werker