groep 6 en 7:

We hebben de verhalen gelezen uit de Bijbel over Kaïn en Abel. Er gebeurt iets heel ergs in dit verhaal. Kaïn gaat helemaal in de fout en vermoord zijn eigen broer. Toch laat God Kaïn niet in de steek. Hij blijft voor hem zorgen. Wel krijgt Kaïn een straf voor wat hij verkeerd heeft gedaan. God stuurt hem weg naar een land dat niet vruchtbaar is en God maakt van Kaïn een zwerver. Een zwerver is iemand die door iedereen kwaad kan worden aangedaan. Om aan iedereen te laten zien dat ze Kaïn geen kwaad mogen doen, geeft God Kaïn een merkteken. Zo trok Kaïn weg uit het land van God en hij kreeg kinderen en kleinkinderen. Kaïn werd de stamvader van alle veehouders, van alle smeden en van alle mensen die muziek maken. Kaïn maakte een verkeerde keuze omdat hij boos was geworden en jaloers. Als je boos bent, dan maak je verkeerde keuzes. De kinderen hebben een doolhofpuzzel gemaakt die gaat over keuzes die je dichter bij god brengen en keuzes die je van God verwijderen. Ze hebben hierover ook iets gekleurd en getekend, kijk maar!

Na het verhaal over Kaïn en Abel hebben we gelezen over de ark van Noach. God was heel erg boos geworden op de mensen en wilde iedereen en alles vernietigen. Behalve Noach, want dat was een goed mens in de ogen van God. Daarom wilde God Noach sparen en hem redden van de zondvloed. “Bouw een ark,” zei God tegen Noach, “en neem je gezin en van alle diersoorten een mannetje en een vrouwtje mee in de ark. Daarna zal Ik, God, het veertig dagen en nachten laten regenen waardoor alles wordt verwoest.” Opnieuw was de aarde woest en leeg en God zag dat dit niet goed was. Daarom liet God al het water terugstromen naar één plaats. En het werd droog en er kwam weer land tevoorschijn. Een duif, die Noach had losgelaten, bracht een eerste groene takje als teken dat er weer nieuw leven was. En toen de duif niet meer terugkeerde wist Noach het zeker, de aarde was weer droog en hij liet alle dieren uit de ark. En God zegende Noach en zei: “Wees vruchtbaar en word talrijk”. Bevolk de aarde en beheer haar. En God sluit een verbond met Noach dat God nooit meer zijn schepping zal verwoesten. En het teken van dit verbond is een regenboog aan de hemel.

Johannes 2.3 groep 6 en 7 goed en niet goed
Johannes 2.3 groep 6 en 7 regenboog