In geval van overlijden is het alleen mogelijk om in een van de 3 kerken van de Johannes XXIII parochie “in besloten kring” een uitvaartdienst te houden in de vorm van een woord- en gebedsviering. Onder “in besloten kring” verstaan wij: echtgenoot/echtgenote, eigen kinderen met aanhang, kleinkinderen met aanhang. Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vragen wij uw begrip hiervoor.

Voor een uitvaart of ziekenzalving kunt u contact opnemen met:
pastoor Looyaard: 06-51110960, pastoorlooyaard@johannesxxiiiparochie.nl
diaken Szejnoga: 06-24397932, szejnoga@gmail.com