Criminaliteit is een groot probleem; het ontwricht een samenleving. De vorige week verschenen berichten in de krant over de groeiende criminaliteit in de Rotterdamse havens. De havenpolitie constateert dat steeds vaker jongeren door grote criminelen worden ingeschakeld om karweitjes voor hen op te knappen. Ze laten zich voor een paar honderd euro verleiden om drugs uit containers in de havens te halen. Ze zwichten voor het grote geld. Het zijn vaak jongeren met weinig scholing en weinig kansen op de arbeidsmarkt. Vaak ook zijn het jongeren uit kwetsbare en problematische gezinnen.

Daaruit blijkt maar weer eens hoe belangrijk het gezin is waarin je opgroeit. In een goed en evenwichtig gezin leren kinderen sociale vaardigheden, omgaan met anderen, behulpzaamheid, verantwoordelijkheid. Ze worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen, om hun talenten te ontplooien. En ze leren er belangrijke waarden en normen. Als je al dit soort dingen van jongs af aan niet leert, dan ontstaan er problemen, dan is de kans groot dat je op enig moment ontspoort. Een samenleving is derhalve gebaat bij goede gezinnen.

Vandaar ook de uitdrukking: ‘het gezin is de hoeksteen van de samenleving’. Daar wordt wel eens minachtend op gereageerd. Alsof het gezin niet belangrijk is. Alsof het een achterhaalde instelling is. Het gezin staat in onze tijd onder druk, het krijgt niet de aandacht die het verdient. De gevolgen zien we om ons heen. Op allerlei manieren probeert men ontspoorde jongeren weer in het gareel te krijgen, met boetes, cursussen en als laatste redmiddel gevangenisstraf. Maar als de basis, een goede opvoeding, ontbreekt, is het maar de vraag of dat gaat lukken.

De Kerk heeft het belang van goede gezinnen en een goede opvoeding altijd gezien. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor gezin en samenleving heeft ze daar aandacht voor gevraagd en daarin geïnvesteerd. Dat doet ze nu weer. In ons bisdom worden projecten opgezet voor familie- en gezinspastoraat. Onze parochie gaat daaraan meedoen. De toekomst van onze jongeren en van de samenleving is daarbij gebaat. Het is echter niet alleen een taak voor pastores, het is een opdracht voor de parochie als geheel. Het is een oproep aan ons allen. De uitnodiging ligt er. Het antwoord is aan u.

Theo Schepens, emeritus pastoraal werker