Toen ik als nieuw lid van het pastorale team van de Johannes XXIII parochie in september 2016 in de parochie kwam, is mij gevraagd om één keer per maand een opstekertje te schrijven. Nu was en is schrijven van artikelen voor mij geen vanzelfsprekende dagelijkse bezigheid, ik houd mij meer bezig met cijfers. Toch ben ik maar begonnen met schrijven van Opstekertjes vanuit de positieve betekenis van het woord, namelijk: ‘Een buitenkansje waardoor men wordt aangemoedigd door te gaan’. Ik schrijf mijn Opstekertjes vanuit de dingen die ik meemaak in mijn eigen leven en een streven om daarin steeds God te zoeken vanuit de gedachte ‘Wat vraagt God van mij en wat wil Hij dat ik doe’? Deze gedachte, vraag, heeft alles te maken met roeping. Dit jaar valt roepingenzondag op 8 mei. Misschien is daarom deze gedachte mij ingegeven om hierover iets te schrijven. Er zijn vele roepingen, maar als mens en individu heb je maar één roeping. Deze persoonlijke roeping is door God gegeven omdat Hij wil dat je gelukkig wordt. God heeft daarvoor een plan met jou! Wat je roeping ook is, het vraagt om een fundamentele keuze in je leven: Namelijk de persoonlijke keuze om de wil van God te zoeken en te doen. Dat is niet zo gemakkelijk in deze wereld vandaag die vol rumoer, afleiding, verleiding is. Het lijkt soms een zware opgave om je daar eens van los te maken. Toch is dat van tijd tot tijd nodig om op die manier niet de wil van je omgeving, maar de Wil van God in jouw leven te laten doorklinken. Als je in de Bijbel leest over Jezus, dan weet je dat Hij regelmatig tijd nam om te bidden, vooral ‘s nachts. Bidden is niet meer en niets minder dan een persoonlijk gesprek aangaan met God. Nu kun je denken: ‘Dat kan toch niet!’ Uit eigen ervaring durf, neen, moet ik u zeggen: ‘Het kan zeker wel!’ Luister naar de stem, die klinkt in jouw binnenste, in jouw hart. Daar spreekt God. Daarom wil ik jullie allemaal vragen om eens tijd vrij te maken om samen met God te zijn, alleen jullie twee, en zo te ontdekken wat Hij voor jou in petto heeft. Het kan een verrassende ervaring zijn die ik iedereen toewens.

Diaken Ton.