ST. CAECILIA

Hier vindt u informatie over de vieringen in de St. Caeciliakerk
en algemene informatie.

Geschiedenis

In Enschot wordt al gedurende meer dan 830 jaar gekerkt. De pastorale zorg was tot 1826 in handen van de Norbertijnen van de abdij van Tongerlo. In de veertiende eeuw lag de parochiekerk aan het huidige Torenpad. De toenmalige St. Michielskerk is tot 1648 in handen geweest van katholieken. De nu nog aanwezige Oude Toren maakte deel uit van die kerk, die in 1648 in handen kwam van de hervormden. De foto hieronder rechts toont de Mariakapel, welke in de Oude Toren aanwezig is.

Het onderhoud werd later verwaarloosd, zodat men in 1839 de ruïne van het schip van de kerk moest slopen. Hetzelfde dreigde te gebeuren met de toren in 1884. Pastoor Smets wist dit te verhinderen. Daarmee werden ook de twee oude klokken gered. Deze Mariaklok en Caeciliaklok hangen sinds 1900 in de kerktoren van de huidige Caeciliakerk. Ze zijn beide in 1445 gegoten door “Magister Johs van Asten”.

In 1677 bouwden de gelovigen in Enschot een schuurkerk. Als patrones van zang en muziek was Caecilia geliefd bij het in 1684 opgerichte koor en waarschijnlijk heeft men daarom Caecilia gekozen als patrones van de kerk. Op het huidige kerkplein werd in 1765 een nieuwe, grotere schuurkerk gebouwd. De plaats ervan is aangeduid met andersgekleurde stenen. In 1896 kwamen er plannen voor een nieuwe, stenen kerk in neogotische stijl. Pastoor Corsten gaf na toestemming van het bisdom opdracht aan de Limburgse architect Franssen om een ontwerp te maken.

Op 6 april 1898 werd de eerste steen gelegd en op 7 mei 1899 werd de kerk ingezegend. De parochie vierde in 1998 uitgebreid het eeuwfeest van het kerkgebouw.