Veel mensen denken vaak, dat de kerk van Jezus Christus een soort club is, waarvan je lid kunt worden-en blijven- zo lang als het je bevalt. Die kerk moet dan beantwoorden aan onze menselijke verwachtingen. Ze moet een soort ‘welzijnsvereniging’ zijn, waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Maar….hoe anders is de Kerk, in de tijd van de leerlingen van Jezus? De leerlingen muntten uit in geloof in Jezus en trouw aan Hem, zelfs als hun dit het leven kost. Die leden dienen Jezus na te volgen in Zijn liefde, ook tegenover hun vijanden. Stefanus is het grote voorbeeld van deze gemeenschap, van deze Kerk. Iedereen kan er toe behoren, zelfs diegenen, die haar aanvankelijk vervolgen zoals Poulus.

In het centrum van deze Kerk en tegelijk aan haar begin en aan haar einde staat Jezus. Hij heeft haar gesticht: Hij houdt haar in stand en wacht op haar leden, als zij in geloof door de dood heen Zijn heerlijkheid binnengaan. Hem volgen en op Hem wachten, dat is de grondhouding van de kerkleden.

Deze houding blijkt vooral uit de eenheid van de christenen. Daartoe heeft Jezus opgeroepen aan het einde van Zijn aardse leven, toen Hij bijeen was met Zijn apostelen en met hen het laatste avondmaal vierde. Die eenheid is geen eenheid op basis van menselijke overeenkomsten, maar een geschonken eenheid in navolging van de eenheid van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, met een eenheid in liefde. Als wij dit alles voor ogen houden, dan ontstaat een heel nieuw beeld van de Kerk. De Kerk wordt dan ‘het huis van God’, de familie van God’, het geestelijk lichaam van Christus. Zij wordt geleid door Jezus zelf en “gevuld” door de heilige Geest en Zijn gaven. Het gaat dus om een heel ander soort gemeenschap dan wij in onze maatschappij kennen. Daarom moeten wij ook oppassen met vergelijkingen van de Kerk met wereldse gemeenschappen. Wij moeten ons steeds afvragen: zie ik Christus in de Kerk? Laat ik de heilige Geest spreken? En mijn medeleden: zie ik hen aan met de liefde van Christus en zoek ik naar eenheid in Hem? Alleen als wij dat doen, bezien wij de Kerk op de juiste wijze. Vandaag de dag is het belangrijk dat juiste zicht te verwerven, want wij ‘geloven’ in de Kerk als de weg van Jezus naar Hem toe, als de stroom van genaden van de heilige Geest, die wij nodig hebben om ons geloof goed te kunnen beleven. Bidden wij tot de heilige Geest om de wijsheid, die ons een zuiver beeld geeft van de Kerk en mogen wij daarnaar ook leven.
Pastoor Godfried B.M. Looijaard