Wie is voor jou ‘mijn medemens’ of ‘mijn naaste’?
#liefdevoorjenaaste