Een zanger zei: Als je wint, heb je vrienden. Als het Hosanna gaat, is liefhebben makkelijk. Ben jij trouw in lijden en tegenspoed?
#liefdevoorjenaaste