Wanneer verandert liefde voor jezelf in egoïsme?
#liefdevoorjezelf