Zijn dieren ook naasten om lief te hebben?
#liefdevoorjenaaste