In de buurt van het vliegveld ‘Ben Gourion’, vlak bij de stad ‘tel Aviv’, in het land van Israël, is een grote tuin aangelegd, waar alleen maar bomen worden geplant die in de Bijbel met name worden genoemd. Dat zijn er heel veel. Bijv. de vijgenboom, de ceder, de palmboom, de olijvenboom enz. Bomen spelen een belangrijke rol in het leven. Ze leven diep geworteld in de grond van onze moeder-aarde en zijn zo het symbool van standvastigheid. Ze bieden huisvesting aan talrijke vogels, ze geven schaduw en bescherming tegen de felheid van de zon, ze leveren zuurstof en vele bomen zijn vruchtbaar en geven voedsel aan het leven van dier en mens. En boom kent men aan zijn vruchten. Aan de vruchten van de boom leert men de boomgaard kennen. Zo is het ook met de mens. Het hart van de mens leert men kennen aan datgene wat er uit zijn hart voortkomt. Een bekend spreekwoord luidt: Waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Met andere woorden het hart van de mens leert men kennen aan de woorden die hij spreekt. Woorden, vruchten van het menselijk hart, kunnen veel …. heel veel doen. Ze kunnen opbeuren, troosten. Ze kunnen iemand weer wat moed geven. Ze kunnen zelfs genezend werken.

Woorden, die wij mogen spreken, hebben soms een kracht en een uitwerking waarover we zelf verbaasd en verwonderd staan. Echter, menselijke woorden kunnen ook afbreken, een oordeel vellen, iemand veroordelen, een medemens geestelijk verwonden of zelfs geestelijk doden.

Jezus, Hij is het levende vleesgeworden Woord van onze God en Vader. In Hem is het woord uitgegroeid tot een boom waaruit oneindig veel vruchten voortkomen.  Zijn daden waren woorden en zijn woorden waren daden. Deze Jezus vraagt ons mensen om de gave van het spreken te gebruiken tot vreugde en geluk van elkaar. Ook onze woorden kunnen immers zichtbaar en tastbaar worden in de meest wonderlijke omstandigheden. Zij kunnen soms sterker zijn dan welke medicijn ook. Dat zijn de wonderen die ook wij met ons meedragen. Dan mogen wij zijn als bomen die goede vruchten voortbrengen.

Pastoor Godfried B.M.Looijaard.