OPSTEKERTJE

Dit weekeinde gaat het Carnaval weer in alle hevigheid losbarsten, vooral hier bij ons in het Zuiden van het land. Misschien dat de meeste feestvierders de oorspronkelijke betekenis van het feest een beetje uit het oog verloren zijn, maar eigenlijk is Carnaval een voorbereiding op een voorbereiding: een laatste kans om aan te sterken en uit de band te springen voor de vastentijd die ons voorbereidt op het Paasfeest. Die inbedding of omkadering van de veertigdagentijd tussen Carnaval en Pasen, twee uitbundige feesten, zou de indruk kunnen wekken dat de vasten maar een armoedige periode in het liturgisch jaar is, waarin alles als het ware op een lager pitje komt te staan.
Niets is echter minder waar. De veertigdagentijd is bij uitstek een periode van grote spirituele rijkdom. In de voorbereiding op Pasen proberen we met meer aandacht te leven. Meer aandacht voor de mensen om ons heen, voor onze vrienden en kennissen, maar ook voor vreemdelingen die we bij toeval tegenkomen. Aandachtiger leven betekent dan de ander te zien en te behandelen zoals we zelf gezien en behandeld zouden willen worden: met geduld en oprechte welwillendheid. Op een dergelijke manier met anderen omgaan heeft een geweldig positief effect op onze eigen gesteldheid.
Maar de veertigdagentijd is ook een tijd waarin we onszelf met meer aandacht mogen behandelen. Staat u er wel eens stil hoeveel wij mensen dagelijks tot ons nemen waar ons lichaam eigenlijk helemaal geen behoefte aan heeft? Ook ons lichaam is gebaat bij meer geduld en welwillendheid. Dus in plaats van de veertigdagentijd te zien als een periode van soberheid en ontzegging, kan de vasten ook beschouwd worden als een uitgelezen kans om anderen en uzelf met meer liefde en genegenheid te behandelen, en de spirituele vruchten van een dergelijke positieve levenshouding te plukken. Dat is tegelijkertijd de enige gepaste voorbereiding op het Paasmysterie… Geen versterving maar juist een aandachtiger en weldadiger leven. Ik wens u een hele goede Carnaval toe en daarna een vruchtbare en overdadige vastentijd!
Diaken Alexis Szejnoga.