OPSTEKERTJE

Vakantie(lees)plan
Voor de een is de vakantie al begonnen, een ander zit er middenin, en voor weer een ander moet de vakantie nog beginnen. De vakantieperiode is een tijd om los te komen van de dagelijkse bezigheden. Het is een tijd om even een versnelling terug te schakelen of misschien even helemaal stil te staan. Maar soms lijkt het of mensen in de vakantie nóg meer willen doen dan ze doen wanneer ze aan het werk zijn. Veel zien, veel parken bezoeken of andere bezienswaardigheden, verre reizen maken enz. Maar vooral is de vakantieperiode een tijd om nieuwe energie en inspiratie op te doen. Wij mogen onszelf de vraag stellen: krijgt God een plek in onze vakantie? Het is misschien een idee om dit jaar te proberen om enkele Bijbelteksten te lezen en hierover kort na te denken. Wat wil God mij zeggen in de vakantie. Een voorstel van Bijbelteksten met een korte overweging zijn: Psalm 139, 1-10. Naar welke plaatsen gaan we in de vakantie of blijven we gewoon thuis? Wat betekent het voor ons, te weten dat God bij ons is, waar we in de vakantie ook zijn? Matteüs 11, 25-30. Soms kunnen we de ‘wet’ van ons geloof als een juk ervaren. Maar het is goed om te weten dat God het beste wil voor ons en daarvoor heeft Hij de Tien Geboden (‘de wet’) gegeven. Als een richtsnoer voor ons leven, als een houvast om naar te leven, ook in de vakantieperiode. Of misschien ook juist in de vakantieperiode. Psalm 16, 1-11. Het geeft ons een gevoel van veiligheid en rust, de zekerheid dat God aan onze zijde staat. Ervaren wij dit ook zo in de vakantieperiode? 2 Koningen 5, 3. Wanneer we dit Bijbelverhaal lezen, dan kunnen we ons voorstellen om in een kuuroord te verblijven om te genezen. Gaan wij in de vakantie een kuuroord bezoeken? Prediker 5, 17. Deze tekst kan ons er toe zetten om samen met God op weg te gaan en te genieten van de goede dingen van het leven. Vakantie hoort daar zeker bij. Misschien willen wij ook in onze vakantie wat ruimte vrij maken voor God. Hierbij kunnen deze Bijbelverhalen ons helpen als bron van inspiratie. Ik wens voor iedereen alle goeds.
Diaken Ton.