Nieuws & Activiteiten

CONCERT ZUID-NEDERLANDS KAMERKOOR
Onder de titel “Schoonheid en Troost zal het Zuid-Nederlans Kamerkoor op zondag 11 maart 2018 om 15.00 uur een  uitvoering geven in de Lambertuskerk in Udenhout.
Op het programma staan onder andere delen uit de Messa di Requiem van Ildebrando Pizzetti (1880-1968), de Prophetiae Sibyllarum van Orlando di Lasso (1532-1594)  en composities van onder meer Maurice Duruflé (1902-1986), Giovanni Gabrieli (1557-1612),  Francisco Guerrero (1528-1599), Olivier Messiaen (1908-1992), Heinrich Schütz (1585-1672).
Het merendeel van de gezangen zal a capella worden uitgevoerd, bij sommige koorwerken wordt het ZNK op het orgel begeleid door Kazue Goto. Zij volgde zowel in Japan als in Nederland verscheidene muziekopleidingen, onder meer piano, orgel en solozang. Zij won verschillende beurzen en prijzen en maakte onder meer een CD-opname voor de “Brabantse Orgelklanken”.
De Lambertuskerk in Udenhout is een zogenaamde Waterstaatskerk, met een zeer fraai interieur en een prima akoestiek waarin de door ons ten gehore te brengen gezangen prachtig klinken.
De toegang is gratis. Na afloop is er een vrijwillige collecte. Graag verwelkomen wij u op 11 maart a.s. in Udenhout
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ALPHA-CURSUS
Op 10 januari gaat in onze parochie de Alpha-cursus van start. Deze geloofscursus duurt tot en met maart en wordt gehouden in de parochiezaal van de Willibrorduskerk. U vindt hierover meer informatie in het kerkportaal en in de Nieuwe Schakel.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 BEZOEKERSWERKGROEP

HEEFT U: WAT TIJD OVER, EEN LUISTEREND OOR, EEN OPEN HART EN IETS OVER VOOR UW MEDEMENS;

Dan bent u de vrijwilliger naar wie de Bezoekersgroep op zoek is. Namens het pastoraal team bezoeken de vrijwilligers ouderen, zieken en anderen die dat nodig hebben. Gezien het toenemend aantal ouderen in de parochies is er behoefte aan meer medewerkers in de bezoekersgroep van de torens Willibrordus en Caecilia.  Onder leiding van Antoinette Lombarts worden de vrijwilligers gesteund in hun werk dat als zeer zinvol wordt ervaren. Voor meer informatie hierover tel: 5335018.
ALS U NAAR AANLEIDING VAN HET LEZEN GRAAG EEN BEZOEK WILT ONTVANGEN
van een van de vrijwilligers , kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw toren. Enschot 5331215 . Berkel 5331216.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dopen binnen de eigen toren

De laatste tijd ontvangen we nogal wat reacties van teleurgestelde mensen omdat ze hun kindje niet kunnen laten dopen in “de kerk van hun keuze” binnen onze parochie. Wij hebben binnen onze Johannes XXIII-parochie de afspraak dat er gedoopt wordt in de kerk waar men woont. De lokale geloofsgemeenschap is de plaats waar het kindje opgroeit; leert bidden en Jezus beter leert kennen. Daar gaat het naar school en naar de kerk en daar viert men ook de sacramenten van Eerste Communie en Vormsel. De kerk die daar bij hoort is dus de plaats waar je het kindje opneemt binnen de grote gemeenschap van de Johannes XXIII-parochie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Voorkeurparochiaan en kerkbijdrage

In onze parochieadministratie zijn veel mensen ingeschreven als “voorkeurparochiaan”. Dat zijn mensen die niet binnen de grenzen van onze parochie wonen; maar elders en die graag gebruik willen maken van het aanbod binnen onze parochie. Vaak zijn deze mensen parochiaan geworden om hun kind in onze parochie te laten dopen. Het jammere is alleen dat deze mensen over het algemeen geen kerkbijdrage betalen. We zien ze bij de doop van hun kinderen; bij de viering van de Eerste Communie en soms bij het Vormsel. Maar er is geen echte zorg en belangstelling voor onze gemeenschap. Wij als parochie moeten voor iedere parochiaan een bedrag afdragen aan het bisdom. Wij betalen dus ook voor voorkeursparochianen die verder niet met ons verbonden zijn. Daarom gaan wij onze administratie opschonen. Iedere voorkeursparochiaan die niet meedoet aan de jaarlijkse parochiebijdrage wordt uit het bestand verwijderd en weer lid gemaakt van de parochie waar ze nu wonen. Dat betekent dat er vanaf dat moment géén beroep gedaan kan worden op de diensten van onze gemeenschap.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Laat eens bidden voor iemand waar je van houdt

Hoe zinvol als de hele kerkgemeenschap tijdens de Eucharistieviering om gebed gevraagd wordt voor verschillende intenties die ons bezig houden. Sinds mensenheugenis voegen wij daaraan de namen toe van hen die ons dierbaar zijn. Dat kunnen overledenen zijn, die wij missen en waar wij samen bidden voor hun “zielenrust” d.w.z. dat wij ze a.h.w. samen naar God toe bidden, waar zij gelukkig mogen zijn. Ook een diepzinnig teken van verbondenheid. Zij worden niet vergeten, bovenal niet in ons gebed. Ook worden misintenties opgegeven voor zieken en gezonden, voor mensen die iets te vieren hebben “uit dankbaarheid” of voor een “bijzondere intentie” die wij niet openlijk noemen, maar waarvan Onze Lieve Heer weet waarvoor dat is. Een mooie en goede gewoonte, die misintenties...... U kunt ze steeds opgeven op het parochiecentrum. De bijdrage is 12,50 euro.

Bent u niet in de gelegenheid om bij het parochiecentrum langs te gaan tijdens werktijden, dan kunt u ook de intentie doorgeven middels een enveloppe met de bijdrage in de brievenbus. Zorg ervoor dat op of in de enveloppe de intentie duidelijk is vermeld. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oproep Senioren koor

Aanvankelijk hadden Vught en Udenhout hun eigen senioren koor. Door ouder worden en overlijden hadden beide koren geen bestaansrecht meer, en ging men over tot een fusie. Het koor bestaat uit 22 leden en de onderlinge verstandhouding is prima. Het koor verzorgd iedere maand een dienst in de kerk van Udenhout, en soms in de Eikelaar. Het repertoire bestaat uit geestelijke liederen. Iedere week wordt er gerepeteerd in de Peppel van 13.30u- 15.30u. In een gezellige sfeer wordt er een kopje koffie gedronken. Om het voortbestaan van het koor te waarborgen zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Het is voor oudere vaak een welkome aanvulling op hun activiteiten, en de instroom is laagdrempelig. Onze dirigent/organist brengt je alle vaardigheden bij. Zeg je “Nou dat is wel iets voor mij”, neem dan contact op met Fr. Mutsaers 073-6564033, R. Dogge 013-5112760, T. Denissen 013-5112043, C. v. Groenendaal 013-5114417. U bent van harte welkom. Jan Klerkx dirigent. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uitvaartacolieten gevraagd voor de St. Caeciliakerk

De St. Caeciliakerk is op zoek naar mannen/vrouwen die tijdens de uitvaarten in de kerk willen assisteren als acoliet. Heeft u interesse? Geef het door aan het secretariaat: 013-5331215 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Inloop-ochtend

Elke dinsdag vanaf 10.00 uur in het parochiecentrum van Enschot en elke 2e vrijdag van de maand vanaf 10.00 uur in het parochiecentrum van Berkel is er een Inloop-ochtend voor iedereen die zin heeft in een kop koffie of thee en een praatje. U bent van harte welkom.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bezoekersgroep Udenhout
De bezoekerswerkgroep besteedt aandacht aan eenzame oudere of zieke mensen. Naast het bezoeken van deze mensen organiseren wij een keer per jaar een ontmoetingsdag. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers binnen Udenhout en Biezenmortel die ons willen versterken om zo een steentje bij te dragen aan het welzijn van andere parochianen. Neem dan contact op met Annemiek 013 5111809 of met Mimi 013 5112630. U kunt zich ook aanmelden via het parochiesecretariaat van Udenhout 013 5111215. Wil je in aanmerking komen om bezocht te worden door onze werkgroep of kent u iemand die daarvoor in aanmerking komt kunt u ook met bovenstaande personen contact opnemen.

VASTENAKTIE

Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede, de uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Ze gaan op weg naar de Verenigde Staten, hun ‘Beloofde Land’, op zoek naar een toekomst en een menswaardig bestaan. Slechts een paar procent van de migranten bereikt de VS voor een leven als illegale werkkracht. De anderen worden opgepakt en teruggestuurd. Ze komen ontgoocheld, beschadigd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis tenminste hebben overleefd.

De zusters Scalabrinianas vangen teruggestuurde migranten én hun gezinnen liefdevol op en helpen hen een meer waardig leven in eigen land op te bouwen. Door scholing, door het opzetten van eigen bedrijfjes, door aandacht.

Help Vastenaktie mee, steun de teruggestuurde migranten die een nieuw leven willen opbouwen in Honduras zelf.

Wat kunnen wij bijdragen?

·         16.000 migranten worden opgevangen op de luchthaven en weer op weg geholpen. Ze krijgen onder andere tijdelijk onderdak, medische hulp, transport, eten en psychologische ondersteuning.

·         225 kwetsbare migranten krijgen een beroepsopleiding.

·         Ondersteuning van 150 kansarme kinderen met leerproblemen,

·         zodat ze hun school kunnen afmaken.

·         Computer- en informaticalessen voor zo’n 100 jongeren.

·         Sociale integratie- en begeleidingsprogramma’s voor ruim 1.000 kinderen en vrouwen.

 

Op dinsdag 12 maart vindt om 18:00 uur een solidariteitsviering plaats in de kapel van de Vuurhaard. Solidariteit met de vluchtelingen uit Honduras en die van de Vuurhaard. Aansluitend wordt dan in de Vuurhaard een solidariteitsmaaltijd gehouden. Deze maaltijd wordt bereid door vrijwilligers. Uw financiële bijdrage aan deze maaltijd komt ten goede aan het project in Honduras.

Opgeven kan tot 8 maart via het parochiecentrum van Enschot. Tel. 5331215 of per mail ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) .

 

                                                                                  MOV-groep Johannes XXIII-parochie.