Nieuws & Activiteiten

AFSCHEID EN ROUW
Lezing op dinsdag 31 oktober door Leo Fijen in de St. Lambertuskerk te Udenhout.
Aanvang: 20.00 uur
Een lezing over ‘afscheid en rouw’ zal Leo Fijen deze avond houden. Een avond die thuis hoort in deze week van Allerheiligen en Allerzielen. In zijn werk heeft Leo Fijen vaak reportages en uitzendingen gemaakt met nabestaanden. Die verhalen heeft hij gebundeld in het boek ‘Leven met de dood’. Een boek over het leven. Het leven van ieder die zijn of haar dierbare verliest. Ontroerende verhalen en troostende gedichten. Woorden waar vaak geen woorden zijn. Houvast om verder te leven in het niemandsland van de dood. Daarin staan ook prachtige en ontroerende gedichten. Pas als je de dood hebt meegemaakt, besef je hoe waardevol het  leven is. En de vraag is dan hoe je als mens door de dood van je naaste heen weer tot leven kunt komen. Leo vertelt concrete verhalen en refereert ook aan het sterven van zijn vader en moeder. Zo geeft hij handreikingen om te rouwen en verdriet te hebben maar ook om door het sterven heen getroost te worden en weer tot leven te komen. Het parochiebestuur stelt uw aanwezigheid bij deze lezing zeer op prijs. U bent van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig. De toegang is uiteraard gratis.

Leo Fijen, wie kent hem niet van zijn TV-werk bij KRO/RKK of van zijn boeken. Hij is Nederlands historicus en journalist.  Hij is sinds 2014 hoofdredacteur journalistiek en levensbeschouwing van KRO-NCRV. Leo is presentator van het RKK-programma Geloofsgesprek, iedere zondagochtend, voorafgaand aan de eucharistieviering. Vanaf 1992 was hij presentator (en tot 2008 ook eindredacteur) van het RKK-programma Kruispunt, dat wekelijks bericht over kerk en samenleving. In 1999 ontving Leo de landelijke Spaanprijs voor zijn bijdrage aan het kerkelijk en geestelijk leven. Sinds 1 juli 2016 is Leo Fijen directeur van de katholieke uitgeverij Adveniat, die in 2010 is voortgekomen uit de Katholieke Bijbelstichting. Hij is tevens ook eindverantwoordelijk voor Levensbeschouwing binnen de KRO-NCRV.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

30 JARIG JUBILEUM PIPPIJN
Pippijn bestaat 30 jaar en dat gaat gevierd worden. Komende zondag, 22 oktober, zal de zondagsviering een jubileumtintje krijgen, onder andere door de aanwezigheid van special guests. Na de viering, vanaf 12:15 zal Pippijn een miniconcert van 45 minuten geven in de Willibrorduskerk. Iedereen is van harte uitgenodigd om hiernaar te komen luisteren. Vieren doe je samen, hoe meer zielen hoe meer vreugd!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AGENDA
St. Caeciliakerk:
Woensdag 25 oktober 19.30 uur: Torengroep.
St. Lambertuskerk:
Dinsdag 24 oktober 20.30 uur: doopvoorbereiding.
Woensdag 25 oktober 20.00 uur: ouderavond communicanten – Leerlandschap Wichelroede.
St. Willibrorduskerk:
Vrijdag 27 oktober 16.00 uur: 1e bijeenkomst communicanten.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
DOCUMENTAIRE-REEKS Catholicism
Een uitgelezen kans om eens kennis te maken met de verscheidenheid van de Katholieke Kerk wordt u aangeboden in de documentaire-reeks Catholicism. Opgenomen op verschillende continenten geeft het een mooi beeld van hoe verschillende geloofsgemeenschappen vorm hebben gegeven aan hun Christelijke leefwijze. Elke aflevering vertelt Robert Barron over een ander aspect van het geloof terwijl hij over de hele wereld reist, wat prachtige beelden oplevert. Na het bekijken van de aflevering, praten we rustig na over de eerste indrukken. Dit najaar komen we nog vier keer samen: 4 oktober en 1, 15 en 29 november. Alle afleveringen staan op zich en u kunt op iedere avond “instromen”. We beginnen om 20:00 met koffie of thee. De bijeenkomsten zijn telkens in het parochiezaaltje van de Willibrordkerk te Berkel. U bent allemaal van harte uitgenodigd!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EERSTE HEILIGE COMMUNIE UDENHOUT
Met ingang van het nieuwe schooljaar is de voorbereiding gestart voor de Eerste H. Communie 2018. De Eerste Communie in Udenhout zal plaatsvinden op zondag 27 mei 2018. Ouders van kinderen van groep 4 van de basisscholen in Udenhout hebben al een uitnodiging ontvangen voor deelname van hun kind aan de Eerste Communie. Ouders van kinderen van groep 4 van het speciaal onderwijs die hun kind willen laten deelnemen, worden gevraagd contact op te nemen met de parochiesecretaresse, op werkdagen ´s middags tussen 13.00 uur en 16.00 uur (m.u.v. woensdag) in het parochiecentrum Slimstraat 7, tel. 013-5111215. Wij willen uiterlijk 11 oktober 2017 beginnen met het verwerken van de aanmeldingen. Werkgroep Eerste H. Communie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
OKTOBER ROZENKRANSMAAND
In oktober is er elke dag de gelegenheid om ergens het rozenhoedje te gaan bidden. In de Mariakapel van de St. Caeciliakerk iedere dinsdag en donderdag om 18.30 uur, in de St. Willibrorduskerk maandag en vrijdag vóór de viering. In de kapel van Zorgcentrum de Eikelaar te Udenhout elke woensdag om 19.00 uur. We bidden voor vrede in de wereld en vrede in onszelf.
U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BEZOEKERSWERKGROEP

HEEFT U: WAT TIJD OVER, EEN LUISTEREND OOR, EEN OPEN HART EN IETS OVER VOOR UW MEDEMENS;

Dan bent u de vrijwilliger naar wie de Bezoekersgroep op zoek is. Namens het pastoraal team bezoeken de vrijwilligers ouderen, zieken en anderen die dat nodig hebben. Gezien het toenemend aantal ouderen in de parochies is er behoefte aan meer medewerkers in de bezoekersgroep van de torens Willibrordus en Caecilia.  Onder leiding van Antoinette Lombarts worden de vrijwilligers gesteund in hun werk dat als zeer zinvol wordt ervaren. Voor meer informatie hierover tel: 5335018.
ALS U NAAR AANLEIDING VAN HET LEZEN GRAAG EEN BEZOEK WILT ONTVANGEN
van een van de vrijwilligers , kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw toren. Enschot 5331215 . Berkel 5331216.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dopen binnen de eigen toren

De laatste tijd ontvangen we nogal wat reacties van teleurgestelde mensen omdat ze hun kindje niet kunnen laten dopen in “de kerk van hun keuze” binnen onze parochie. Wij hebben binnen onze Johannes XXIII-parochie de afspraak dat er gedoopt wordt in de kerk waar men woont. De lokale geloofsgemeenschap is de plaats waar het kindje opgroeit; leert bidden en Jezus beter leert kennen. Daar gaat het naar school en naar de kerk en daar viert men ook de sacramenten van Eerste Communie en Vormsel. De kerk die daar bij hoort is dus de plaats waar je het kindje opneemt binnen de grote gemeenschap van de Johannes XXIII-parochie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Voorkeurparochiaan en kerkbijdrage

In onze parochieadministratie zijn veel mensen ingeschreven als “voorkeurparochiaan”. Dat zijn mensen die niet binnen de grenzen van onze parochie wonen; maar elders en die graag gebruik willen maken van het aanbod binnen onze parochie. Vaak zijn deze mensen parochiaan geworden om hun kind in onze parochie te laten dopen. Het jammere is alleen dat deze mensen over het algemeen geen kerkbijdrage betalen. We zien ze bij de doop van hun kinderen; bij de viering van de Eerste Communie en soms bij het Vormsel. Maar er is geen echte zorg en belangstelling voor onze gemeenschap. Wij als parochie moeten voor iedere parochiaan een bedrag afdragen aan het bisdom. Wij betalen dus ook voor voorkeursparochianen die verder niet met ons verbonden zijn. Daarom gaan wij onze administratie opschonen. Iedere voorkeursparochiaan die niet meedoet aan de jaarlijkse parochiebijdrage wordt uit het bestand verwijderd en weer lid gemaakt van de parochie waar ze nu wonen. Dat betekent dat er vanaf dat moment géén beroep gedaan kan worden op de diensten van onze gemeenschap.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Laat eens bidden voor iemand waar je van houdt

Hoe zinvol als de hele kerkgemeenschap tijdens de Eucharistieviering om gebed gevraagd wordt voor verschillende intenties die ons bezig houden. Sinds mensenheugenis voegen wij daaraan de namen toe van hen die ons dierbaar zijn. Dat kunnen overledenen zijn, die wij missen en waar wij samen bidden voor hun “zielenrust” d.w.z. dat wij ze a.h.w. samen naar God toe bidden, waar zij gelukkig mogen zijn. Ook een diepzinnig teken van verbondenheid. Zij worden niet vergeten, bovenal niet in ons gebed. Ook worden misintenties opgegeven voor zieken en gezonden, voor mensen die iets te vieren hebben “uit dankbaarheid” of voor een “bijzondere intentie” die wij niet openlijk noemen, maar waarvan Onze Lieve Heer weet waarvoor dat is. Een mooie en goede gewoonte, die misintenties...... U kunt ze steeds opgeven op het parochiecentrum. De bijdrage is 12,50 euro.

Bent u niet in de gelegenheid om bij het parochiecentrum langs te gaan tijdens werktijden, dan kunt u ook de intentie doorgeven middels een enveloppe met de bijdrage in de brievenbus. Zorg ervoor dat op of in de enveloppe de intentie duidelijk is vermeld. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oproep Senioren koor

Aanvankelijk hadden Vught en Udenhout hun eigen senioren koor. Door ouder worden en overlijden hadden beide koren geen bestaansrecht meer, en ging men over tot een fusie. Het koor bestaat uit 22 leden en de onderlinge verstandhouding is prima. Het koor verzorgd iedere maand een dienst in de kerk van Udenhout, en soms in de Eikelaar. Het repertoire bestaat uit geestelijke liederen. Iedere week wordt er gerepeteerd in de Peppel van 13.30u- 15.30u. In een gezellige sfeer wordt er een kopje koffie gedronken. Om het voortbestaan van het koor te waarborgen zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Het is voor oudere vaak een welkome aanvulling op hun activiteiten, en de instroom is laagdrempelig. Onze dirigent/organist brengt je alle vaardigheden bij. Zeg je “Nou dat is wel iets voor mij”, neem dan contact op met Fr. Mutsaers 073-6564033, R. Dogge 013-5112760, T. Denissen 013-5112043, C. v. Groenendaal 013-5114417. U bent van harte welkom. Jan Klerkx dirigent. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uitvaartacolieten gevraagd voor de St. Caeciliakerk

De St. Caeciliakerk is op zoek naar mannen/vrouwen die tijdens de uitvaarten in de kerk willen assisteren als acoliet. Heeft u interesse? Geef het door aan het secretariaat: 013-5331215 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Inloop-ochtend

Elke dinsdag vanaf 10.00 uur in het parochiecentrum van Enschot en elke 2e vrijdag van de maand vanaf 10.00 uur in het parochiecentrum van Berkel is er een Inloop-ochtend voor iedereen die zin heeft in een kop koffie of thee en een praatje. U bent van harte welkom.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bezoekersgroep Udenhout
De bezoekerswerkgroep besteedt aandacht aan eenzame oudere of zieke mensen. Naast het bezoeken van deze mensen organiseren wij een keer per jaar een ontmoetingsdag. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers binnen Udenhout en Biezenmortel die ons willen versterken om zo een steentje bij te dragen aan het welzijn van andere parochianen. Neem dan contact op met Annemiek 013 5111809 of met Mimi 013 5112630. U kunt zich ook aanmelden via het parochiesecretariaat van Udenhout 013 5111215. Wil je in aanmerking komen om bezocht te worden door onze werkgroep of kent u iemand die daarvoor in aanmerking komt kunt u ook met bovenstaande personen contact opnemen.

VASTENAKTIE

Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede, de uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Ze gaan op weg naar de Verenigde Staten, hun ‘Beloofde Land’, op zoek naar een toekomst en een menswaardig bestaan. Slechts een paar procent van de migranten bereikt de VS voor een leven als illegale werkkracht. De anderen worden opgepakt en teruggestuurd. Ze komen ontgoocheld, beschadigd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis tenminste hebben overleefd.

De zusters Scalabrinianas vangen teruggestuurde migranten én hun gezinnen liefdevol op en helpen hen een meer waardig leven in eigen land op te bouwen. Door scholing, door het opzetten van eigen bedrijfjes, door aandacht.

Help Vastenaktie mee, steun de teruggestuurde migranten die een nieuw leven willen opbouwen in Honduras zelf.

Wat kunnen wij bijdragen?

·         16.000 migranten worden opgevangen op de luchthaven en weer op weg geholpen. Ze krijgen onder andere tijdelijk onderdak, medische hulp, transport, eten en psychologische ondersteuning.

·         225 kwetsbare migranten krijgen een beroepsopleiding.

·         Ondersteuning van 150 kansarme kinderen met leerproblemen,

·         zodat ze hun school kunnen afmaken.

·         Computer- en informaticalessen voor zo’n 100 jongeren.

·         Sociale integratie- en begeleidingsprogramma’s voor ruim 1.000 kinderen en vrouwen.

 

Op dinsdag 12 maart vindt om 18:00 uur een solidariteitsviering plaats in de kapel van de Vuurhaard. Solidariteit met de vluchtelingen uit Honduras en die van de Vuurhaard. Aansluitend wordt dan in de Vuurhaard een solidariteitsmaaltijd gehouden. Deze maaltijd wordt bereid door vrijwilligers. Uw financiële bijdrage aan deze maaltijd komt ten goede aan het project in Honduras.

Opgeven kan tot 8 maart via het parochiecentrum van Enschot. Tel. 5331215 of per mail ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) .

 

                                                                                  MOV-groep Johannes XXIII-parochie.