De Zonnebloem

De Zonnebloem-afdeling Berkel-Enschot verzorgt voor haar gasten door het jaar heen verschillende activiteiten, zoals de meimaandviering, de kerstmiddag in december, een uitstapje met de bus, enkele ontspanningsmiddagen en natuurlijk ook de Zonnebloemloterij.

De parochie heeft ook contact met de Zonnebloem. We werken samen voor de Nationale Ziekendag en als er bij speciale gelegenheden, bijv. met Kerstmis attenties naar zieken gebracht worden, gebeurt dit in onderling overleg.

Vijf bestuursleden en een twintigtal vrijwilligers bezoeken niet alleen alleenstaanden, zieken en ouderen, maar zoeken ook contact met jongeren. Ze komen een aantal keren per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, activiteiten voor te bereiden en lopende zaken te bespreken.

De Zonnebloemafdeling Berkel-Enschot heeft een eigen website.