Home 2018-06-18T11:09:05+00:00

WELKOM

De R.K. Parochie Heilige Johannes XXIII bestaat sinds 1 september 2012 en is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige parochies van Berkel (Sint Willibrordus), Enschot (Sint Caecilia), Biezenmortel (Sint Joseph) en Udenhout (Sint Lambertus). De eerste pastoor was Pieter Scheepers. In de parochie staan we samen voor ons geloof en dragen we op verschillende manieren en met diverse activiteiten de boodschap van Jezus Christus uit.

Onze website geeft actuele informatie over de vieringen in de vier Torens: kies hierboven voor één van de vier Torens voor een overzicht van de vieringen en wat korte informatie. Natuurlijk geeft deze website ook wat algemene informatie over de wijze waarop we actief zijn met ons geloof. Tevens treft u er foto’s en filmpjes van belangrijke gebeurtenissen binnen onze parochie.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website, dan horen we dat graag van u. U kunt dan contact met ons opnemen.

AGENDA

St. Willibrorduskerk:
Woensdag 27 juni 20.00 uur: Bijeenkomst “Naar een leven vanuit de heilige Geest”.
Donderdag 28 juni 20.00 uur: Bijeenkomst denktank, torengroepen, pastoraal team en parochiebestuur.
St. Lambertuskerk:
Maandag 25 juni 13.30 uur: Kostersrooster samenstellen.
Maandag 25 juni 19.00 uur: Acolietenrooster samenstellen.
Maandag 25 juni 19.30 uur: Lectorenrooster samenstellen.

OPSTEKERTJE

Klik hier als u het Opstekertje wilt lezen

NIEUWS

SECRETARIAAT GESLOTEN
In verband met vakantie is het secretariaat van Berkel gesloten van 9 t/m 24 juni. U kunt met uw vragen terecht bij de secretariaten van Enschot of Udenhout.

OPENLUCHTMIS
Op 24 juni zullen we bij Koningsoord een openlucht- eucharistie vieren. De viering zal muzikaal opgeluisterd worden door jongerenkoor Pippijn en kinderkoor Eigen-Wijs. Het is tevens de terugkomviering van de eerste communicanten. Het belooft een feestelijke viering te worden ter ere van de geboorte van Johannes de Doper. Hij is de voorloper, die een nieuwe tijd aankondigt. Hij wijst Jezus aan als de Messias. Jezus heeft gezegd met ons te zijn tot aan het einde van de tijden. We mogen dus geloven dat Jezus elke dag met ons op weg gaat. Het vraagt van ons in veel gevallen een inspanning Hem te herkennen. De komst van Jezus brengt alleen maar goeds, daar mogen we op vertrouwen en we mogen eraan meewerken. Als we samen ons geloof vieren brengen we dit tot uitdrukking. Wij hopen jullie allemaal te mogen ontmoeten bij Koningsoord!

HET GEMENGD KOOR ST. CAECILIA BESTAAT 50 JAAR
Op 1 juli in de eucharistieviering van 11.00 uur zingt het koor de Krönungsmesse van Mozart. Na deze viering is er voor alle parochianen gelegenheid om het koor te feliciteren met dit gouden jubileum tijdens een feestelijk samenzijn. U bent van harte uitgenodigd.
Pastoor Juan van Eijk

PAROCHIESPELD WIL BROOS
In de viering van zondag 3 juni jl. heeft Wil Broos uit handen van pastoor Looyaard de gouden parochiespeld mogen ontvangen. Wil is benoemd als lid van het kerkbestuur in de persoon van penningmeester in de toenmalige Lambertusparochie per 1 juni 1999. Daarna werd hij per 1 juni 2001 tevens vicevoorzitter van het toenmalige kerkbestuur. Hiermee werd hij per 1 december 2002 bij het vertrek van Pastor van Sprang eindverantwoordelijke van de parochie, dit tijdens het pastoorloze tijdperk tot de komst van pastoor Looyaard op 1 september 2003. Per 1 juni 2007 heeft Wil na 8 jaar afscheid genomen als penningmeester/vicevoorzitter. Maar hij bleef vrijwilliger als lid van werkgroep Kerkbalans en als lid van het Gemengd koor. Na de fusie in de nieuwe Johannes XXIII parochie is Wil weer toegetreden als penningmeester van de toren Lambertus en tevens lid van de Torengroep. Kortom, 19 jaar lang heeft Wil zich ingezet voor de parochie. En heel veel uren in de weer geweest met grote verantwoordelijkheid in een niet altijd makkelijke periode. Zijn inzet en zijn visie heeft de parochie veel goed gedaan en wij zijn Wil daar zeer dankbaar en erkentelijk voor.

CANTIQUE 30 JAAR
Zondag 3 juni was een bijzondere dag die vroeg om aandacht en dankbaarheid. Niet alleen omdat het Sacramentsdag was maar ook omdat het koor Cantique 30 jaar bestaat. Een mijlpaal waar wel even bij stil mocht worden gestaan en een reden om een feestje te vieren. Ondanks het feit dat het koor niet alleen maar een parochieel koor is zijn wij toch dankbaar voor het feit dat zij met regelmaat de liturgie muzikaal willen verzorgen. Een goed koor is een bijzondere kracht binnen de liturgie. Een kerk bestaat niet uit een gebouw opgetrokken van steen, maar uit actieve mensen die begaan zijn met elkaar. Een koor is een gemeenschap van mensen die uiting willen geven aan hun verbondenheid met elkaar in de muziek. Een gemeenschap! En dat is Cantique zeker. Veel meegemaakt in de afgelopen 30 jaar, maar overeind gebleven als gemeenschap. Wij als kerkgemeenschap zijn jullie dankbaarheid verschuldigd, maar niet alleen het huidige koor maar alle leden, dirigenten en begeleiders van de afgelopen 30 jaar. Iedereen die op een of andere manier betrokken is geweest bij dit koor, van harte gefeliciteerd. Bedankt voor jullie inzet en nog vele jaren. Ga zo door.

JUBILEUM BIMOZA
Jongerenkoor Bimoza bestaat 50 jaar. Dit laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. We vieren dit met een reünie voor iedereen die in de afgelopen 50 jaar een band heeft opgebouwd met het koor. Oud-leden, begeleiders van de mooie reizen, (oud-) leden van jongerenkoor Cantal. Iedereen die graag het jubileum met ons wil vieren is van harte welkom! Locatie: Beukenhof, Capucijnenstraat 44 Biezenmortel. Graag opgeven voor 3 juni, via email: jongerenkoorbimoza@gmail.com, de kosten zijn €15,-

BEDEVAART NAAR LOURDES
Van dinsdag 11 t/m zondag 16 september zal er een bedevaart naar Lourdes (per vliegtuig) worden georganiseerd. De Lourdes¬groep Bisdom ‘s Hertogenbosch begeleidt al meer dan 20 jaar bedevaartreizen naar Lourdes, in samen¬werking met het ‘Huis van de Pelgrim’
Voor aanvullende informatie, brochure en opgave belt U met Joke, Wilma of Peter. Bezoek ook onze website www.lourdes-groep.nl,
Joke Hoekman, reisleidster, 013-5216701/06-42347729 jokehoekman@ziggo.nl of contact@lourdes-groep.nl
Wilma Caiffa, reisleidster, 06-12157507 (na 18.00 uur). Peter v.d.Brand, medewerker 06-44340035.

FIETSBEUGELS
Bij de St. Willibrorduskerk de fiets stallen, gaat wel maar het kan beter. Vooral als mensen een elektrische fiets hebben, willen ze deze goed vast zetten. Het voornemen is om een aantal fietsbeugels bij de St. Willibrorduskerk te plaatsen, zodat u uw fiets gemakkelijker kunt stallen en op slot zetten. De aanschaf van fietsbeugels is tamelijk duur en daarom is een gift zeer welkom. Hecht u er waarde aan, dan kunt u een gift storten op de rekening van de St. Willibrorduskerk:
NL96 RABO 0106 8041 54 . Bij voorbaat dank. Mede namens het parochiebestuur.

DOWNLOAD HIER DE LAATSTE UITGAVE VAN PAROCHIEBLAD VIERKLANK