Home 2018-04-24T08:14:46+00:00

WELKOM

De R.K. Parochie Heilige Johannes XXIII bestaat sinds 1 september 2012 en is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige parochies van Berkel (Sint Willibrordus), Enschot (Sint Caecilia), Biezenmortel (Sint Joseph) en Udenhout (Sint Lambertus). De eerste pastoor was Pieter Scheepers. In de parochie staan we samen voor ons geloof en dragen we op verschillende manieren en met diverse activiteiten de boodschap van Jezus Christus uit.

Onze website geeft actuele informatie over de vieringen in de vier Torens: kies hierboven voor één van de vier Torens voor een overzicht van de vieringen en wat korte informatie. Natuurlijk geeft deze website ook wat algemene informatie over de wijze waarop we actief zijn met ons geloof. Tevens treft u er foto’s en filmpjes van belangrijke gebeurtenissen binnen onze parochie.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website, dan horen we dat graag van u. U kunt dan contact met ons opnemen.

AGENDA

WEEK 17

St. Willibrorduskerk:
Dinsdag 1 mei 9.30 uur: bijeenkomst torengroep.

OPSTEKERTJE

Klik hier als u het Opstekertje wilt lezen

NIEUWS

SECRETARIAAT GESLOTEN
In verband met vakantie is het secretariaat van Enschot is gesloten van 27 april tot 7 mei. U kunt met uw vragen terecht bij de secretariaten van Berkel of Udenhout.

MEIMAAND MARIAMAAND
In mei is er elke dag de gelegenheid om ergens het rozenhoedje te bidden. In de Mariakapel van de St. Caeciliakerk iedere dinsdag en donderdag om 19.00 uur, in de St. Willibrorduskerk maandag en vrijdag vóór de viering. In de kapel van Zorgcentrum de Eikelaar te Udenhout elke werkdag om 19.00 uur. In het kapelletje aan de Schoorstraat te Udenhout elke werkdag om 19.00 uur. We bidden voor vrede in de wereld en vrede in onszelf. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

DODENHERDENKING IN UDENHOUT
Er gaat nog steeds geen dag voorbij zonder oorlog of onderdrukking.
Vrijdag 4 mei a.s. wordt om 19.00 uur door Stichting “Udenhouts Belang“ in samenwerking met Stichting Heemcentrum “ ’t Schoor ” op bescheiden wijze opnieuw stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers. Deze herdenking vindt plaats op het kerkhof van de Lambertuskerk, op de plaats waar bij een begrafenis afscheid wordt genomen. Beide Gilden brengen de vendelgroet gevolgd door een toespraak van de voorzitter van de Dorpsraad. De namen van de gevallenen van Udenhout en Biezenmortel worden voorgelezen. Een leerling van groep 8 van basisschool de Achthoeven leest een gedicht voor en de bloemen worden naar de drie oorlogsgraven gebracht. Daarna wordt de Last Post gespeeld. Wij nodigen u allen van harte uit om ook op de dag van “Nationale Herdenking” 4 mei om 19.00 uur a.s. onze oorlogsslachtoffers samen te herdenken.
Na deze bijeenkomst bent u welkom voor een kopje koffie of thee bij de Theeschenkerij ’t Rectoraat, die speciaal voor deze gelegenheid de deur voor u open zet.

SINT JOBLEZING OP WOENSDAGAVOND 9 MEI DOOR JAN TERLOUW
dick bressersJobstijding voor de planeet?

De jaarlijkse Sint Joblezing in de Sint Caeciliakerk van Enschot wordt dit jaar verzorgd door schrijver en oud-politicus Jan Terlouw. Op woensdagavond 9 mei vertelt hij over het lijden van de natuur. Allerlei technologische en maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen hebben een schaal gekregen die in sommige opzichten onbeheersbaar lijken. De natuur zucht daaronder. Het is de hoogste tijd dat de hedendaagse Job en zijn vrienden de discussie aangaan over de manier waarop we met de natuur, waar we deel van uitmaken, om moeten gaan. De lezing begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.

De Stichting Sint Job die de lezing organiseert, trok de eeuwenoude bedevaart naar Enschot in 1990 een nieuw jasje aan. Door deze modernisering werd de traditie gered en ze is nu nog steeds springlevend. Een van de onderdelen van deze pelgrimage-nieuwe-stijl is een jaarlijkse Joblezing.
In de loop van de jaren is ze een begrip geworden; we noemen slechts enkele sprekers uit het verleden: Wim van de Donk, commissaris van de koning in Noord-Brabant, Paul Spapens, Generaal Van Uhm, oud-premier Van Agt, Marc Mulders, Antoine Bodar, rabbijn Soetendorp.

Natuurkundige, politicus en schrijver van (vooral) jeugdboeken Jan Terlouw (1931) is de volgende gerenommeerde spreker in deze reeks. Hij werd geboren in een boerendorp op de Veluwe en groeide op temidden van de natuur, die voor hem een belangrijke bron van inspiratie werd. De natuur vervult hem met grote verwondering en niet aflatende liefde, maar ook met intense bezorgdheid. De aarde valt immers in hoog tempo ten slachtoffer aan het menselijk handelen; het is de hoogste tijd voor een nieuw partnerschap met de planeet. Terlouw spreekt hierover niet als een activist op de barricaden, maar als een bezorgde vader: hij brengt een ode aan de natuur en houdt een vurig pleidooi om de aarde in goede staat achter de laten voor onze kinderen en kleinkinderen.

BEDEVAART NAAR LOURDES
Van dinsdag 11 t/m zondag 16 september zal er een bedevaart naar Lourdes (per vliegtuig) worden georganiseerd. De Lourdes¬groep Bisdom ‘s Hertogenbosch begeleidt al meer dan 20 jaar bedevaartreizen naar Lourdes, in samen¬werking met het ‘Huis van de Pelgrim’
Voor aanvullende informatie, brochure en opgave belt U met Joke, Wilma of Peter. Bezoek ook onze website www.lourdes-groep.nl,
Joke Hoekman, reisleidster, 013-5216701/06-42347729 jokehoekman@ziggo.nl of contact@lourdes-groep.nl
Wilma Caiffa, reisleidster, 06-12157507 (na 18.00 uur). Peter v.d.Brand, medewerker 06-44340035.

NAAR EEN LEVEN VANUIT DE HEILIGE GEEST
Op Pinksteren vieren we dat de heilige Geest neerdaalde over alle aanwezigen. Het is een heel bijzondere gebeurtenis die de geschiedenis heeft veranderd. In de Bijbel lezen we nog meer van deze bijzondere momenten, die keerpunten zijn in de geschiedenis van de mens. De heilige Geest rust mensen toe, die openstaan voor de belofte van de Vader.
De leerlingen komen samen in de bovenzaal: wachtend tot de belofte van de Vader in vervulling gaat. De tijd van voorbereiding, die loopt vanaf Pasen tot Pinksteren kan ook voor ons een goede tijd zijn om vervuld te worden van de heilige Geest.In onze parochie willen we op zes avonden ingaan op de heilige Geest. De volgende thema’s komen aan bod:
17 april: De Persoon van de heilige Geest. Pastorie St. Caeciliakerk, Kerkstraat 2.
Overige bijeenkomsten zijn in het zaaltje van de St. Willibrorduskerk, St. Willibrordstraat 3
25 april: De belofte van de heilige Geest; 16 mei: Met de heilige Geest gedoopt worden; 30 mei: De gaven van de heilige Geest; 13 juni: De vruchten van de heilige Geest; 27 juni: Het nieuwe leven vanuit de heilige Geest
De avonden beginnen om 20:00 uur. We zullen luisteren naar een inleiding en samen onze ervaringen in kleine groepjes delen. Wat de heilige Geest doet is heel concreet. De bijeenkomsten willen ons helpen te ‘zien’, dat Hij ook werkzaam is in ons leven. Uitgangspunt is de Bijbel. Naarmate we Hem leren kennen, zullen we meer ontvankelijk worden voor Hem en vanuit Hem leven. De deelnemers ontvangen na elke bijeenkomst een aantal meditatieve teksten om thuis te overwegen. Om ieder gastvrij te kunnen ontvangen is opgave wenselijk. Dit kan per mail: pastoorvaneijk@johannesxxiiiparochie.nl. of telefonisch: 013 533 1216

FIETSBEUGELS
Bij de St. Willibrorduskerk de fiets stallen, gaat wel maar het kan beter. Vooral als mensen een elektrische fiets hebben, willen ze deze goed vast zetten. Het voornemen is om een aantal fietsbeugels bij de St. Willibrorduskerk te plaatsen, zodat u uw fiets gemakkelijker kunt stallen en op slot zetten. De aanschaf van fietsbeugels is tamelijk duur en daarom is een gift zeer welkom. Hecht u er waarde aan, dan kunt u een gift storten op de rekening van de St. Willibrorduskerk:
NL96 RABO 0106 8041 54 . Bij voorbaat dank. Mede namens het parochiebestuur.

DOWNLOAD HIER DE LAATSTE UITGAVE VAN PAROCHIEBLAD VIERKLANK