Home2018-12-18T10:42:32+00:00

WELKOM

De R.K. Parochie Heilige Johannes XXIII bestaat sinds 1 september 2012 en is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige parochies van Berkel (Sint Willibrordus), Enschot (Sint Caecilia), Biezenmortel (Sint Joseph) en Udenhout (Sint Lambertus). De eerste pastoor was Pieter Scheepers. In de parochie staan we samen voor ons geloof en dragen we op verschillende manieren en met diverse activiteiten de boodschap van Jezus Christus uit.

Onze website geeft actuele informatie over de vieringen in de vier Torens: kies hierboven voor één van de vier Torens voor een overzicht van de vieringen en wat korte informatie. Natuurlijk geeft deze website ook wat algemene informatie over de wijze waarop we actief zijn met ons geloof. Tevens treft u er foto’s en filmpjes van belangrijke gebeurtenissen binnen onze parochie.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website, dan horen we dat graag van u. U kunt dan contact met ons opnemen.

AGENDA

OPSTEKERTJE

Klik hier als u het Opstekertje wilt lezen

NIEUWS

TOEKOMST VAN DE ST. JOSEPHKERK
Afgelopen donderdag 13 december heeft de torengroep St. Joseph samen met het pastoraal team en het parochiebestuur een bijeenkomst georganiseerd in de St. Josephkerk. De bijeenkomst was een vervolg op de gesprekken die we vorig jaar hebben gehad over vitalisatie. We merken dat het aantal mensen dat naar de St. Josephkerk komt op zaterdagavond steeds kleiner wordt en de groep vrijwilligers op een kritiek punt gekomen is. Een groep van 18 belangstellenden was aanwezig toen we de droevige mededeling deden dat we de St. Josephkerk op 7 juli 2019 zullen sluiten. Het is een weloverwogen besluit dat genomen is samen met de torengroep, het parochiebestuur en het pastoraal team. Het bisdom heeft dit pijnlijke besluit goedgekeurd. De komende tijd willen we gebruiken om de vrijwilligers en wat in de St. Josephkerk staat een plaats te geven in een van de kerken van de parochie. Een kleine troost is dat we in geval van een uitvaart gebruik mogen maken van de Beukenhof, als deze vrij is.
Pastoor Juan van Eijk, mede namens de torengroep St. Joseph, het parochiebestuur en het pastoraal team.

SECRETARIAAT GESLOTEN
De secretariaten van Berkel en Udenhout zijn tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten. Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat van Enschot tel 5331215.

KERSTCONCERT ST. CAECILIAKERK
Ook dit jaar geeft het Gemengd Koor St. Caecilia op 23 december weer een sfeervol Kerstconcert in de St. Caeciliakerk in Berkel-Enschot.
Bekende en minder bekende kerstliederen staan op het programma.
Het concert begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.
Laat u muzikaal verrassen. Wij zien u graag op zondag 23 december!

ADVENTSACTIE 2018 – Hoop voor moeder en kind
De Adventsactie loopt van 1 – 23 december. Vanaf volgende week zal de MOV u informeren over de vier projecten van de Adventsactie: kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso, een systeem voor geboorteregistratie in Malawi, een netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in Congo Central en hulp aan straatkinderen in Rwanda.
Stichting MOV Johannes XXIII

LUNCH VOOR SENIOREN BERKEL-ENSCHOT
De Johannes XXIII parochie wil graag een gastvrije parochie zijn voor al haar inwoners. Daarom werd er op 9 augustus met succes een lunch georganiseerd in de parochiezaal van Berkel. Na de drukke feestmaand december is januari vaak een stille maand. Het is winter dus je trekt er niet zo maar op uit. Om toch wat mensen te ontmoeten worden alle senioren van Berkel-Enschot uitgenodigd voor een lunch. Iedere senior is donderdag 17 januari welkom, je hoeft nergens lid van te zijn. Er wordt wederom gezorgd voor een overheerlijke lunch voor slechts € 2,50. Aanvang 11.00 uur parochiezaal Berkel. Eindtijd 14.00 uur. Er is plaats voor 56 personen dus graag aanmelden bij Ingrid Heuts tel. 013-5332678 en Els v. d. Meijden tel. 013-5332604. Mensen die niet in staat zijn om zelf te komen kunnen dit doorgeven, zij worden dan opgehaald!

ALPHA CURSUS
Ontmoeten, vragen en ontdekken, zijn kernwoorden van de Alpha cursus. Andere mensen ontmoeten, die net als jij levensvragen hebben. Samen ontdekken wat de zin van het leven is. Vele miljoenen mensen hebben over de hele wereld de Alpha cursus gevolgd. Sommige beginnen aarzelend, anderen zijn enthousiast, weer andere zijn vele malen op de Alpha cursus geattendeerd.
De Alpha cursus begint met een gezellige maaltijd. Je hoeft niet te koken, maar kunt aanschuiven met de andere deelnemers. Gewoon de ander ontmoeten, wat hij of zij doet in het leven. Eenvoudig kennis maken, weten dat je erbij hoort. Na de maaltijd luisteren we samen naar een thema over het geloof: Is er meer? Wie is Jezus? Waarom bidden?; Hoe relevant is de bijbel? En nog meer. De inleiding wordt door een gastspreker gegeven. Na geluisterd te hebben mogen we samen in de kleine groep delen wat ons geraakt heeft. Ieder krijgt ruimte om al dan niet iets te zeggen. De cursus wordt gegeven aan de st. Willibrordstraat 3 te Berkel-Enschot. De data zijn op woensdagen: 9 jan. 2019 introavond, 16, 23 en 30 jan., 6, 13, 20, 27 febr. en 13 en 20 maart. Op vrijdagavond 15 en zaterdag 16 febr. is het weekend van de heilige Geest. Samen ontspannen en luisteren.
De avonden beginnen om 18:00 met een warme maaltijd, waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: http://www.rk-alphacentrum.nl/alpha-cursus of een email sturen aan pastoorvaneijk@johannesxxiiiparochie.nl
Pastoor Juan van Eijk

BIJEENKOMST BELEIDSPLAN (DOWNLOAD HIER HET BELEIDSPLAN)
In de Vierklank hebben we aangekondigd dat het beleidsplan klaar is. Hierover willen we graag met iedereen in gesprek gaan. Het beleidsplan is aan de parochianen uitgedeeld na de vieringen, het ligt in de portalen van de kerken is ook digitaal opvraagbaar. Onderstaand de data waarop we bijeenkomen om met jullie in gesprek te gaan:
Maandag 21 jan. 14:00 St. Lambertuskerk te Udenhout
Maandag 21 jan. 20:00 st. Willibrorduskerk te Berkel-Enschot
Dinsdag 22 jan. 14:00 st. Caecilia te Berkel-Enschot
Dinsdag 22 jan. 20:00 st. Josephkerk te Biezenmortel
De bijeenkomsten zullen plaats vinden op een gepaste locatie bij de betreffende kerk. Of de bijeenkomst plaats zal hebben hangt mede af van de belangstelling. Opgave kan via : info@johannesxxiiipaarochie.nl, of telefonisch op 013- 5331216.

DOWNLOAD HIER DE LAATSTE UITGAVE VAN PAROCHIEBLAD VIERKLANK