Home 2018-05-14T13:25:59+00:00

WELKOM

De R.K. Parochie Heilige Johannes XXIII bestaat sinds 1 september 2012 en is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige parochies van Berkel (Sint Willibrordus), Enschot (Sint Caecilia), Biezenmortel (Sint Joseph) en Udenhout (Sint Lambertus). De eerste pastoor was Pieter Scheepers. In de parochie staan we samen voor ons geloof en dragen we op verschillende manieren en met diverse activiteiten de boodschap van Jezus Christus uit.

Onze website geeft actuele informatie over de vieringen in de vier Torens: kies hierboven voor één van de vier Torens voor een overzicht van de vieringen en wat korte informatie. Natuurlijk geeft deze website ook wat algemene informatie over de wijze waarop we actief zijn met ons geloof. Tevens treft u er foto’s en filmpjes van belangrijke gebeurtenissen binnen onze parochie.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website, dan horen we dat graag van u. U kunt dan contact met ons opnemen.

AGENDA

WEEK 18
St. Lambertuskerk:
Zaterdag 19 mei 13.00 uur: 5e kinderbijeenkomst communicanten.
Dinsdag 23 mei 22.00 uur: bijeenkomst Torengroep.

OPSTEKERTJE

Klik hier als u het Opstekertje wilt lezen

NIEUWS

VERWIJDEREN BUXUS OP HET KERKHOF
Mededeling aan alle rechthebbenden van de graven op het kerkhof van de St. Lambertuskerk te Udenhout.
Ook op het kerkhof worden de buxusplanten aangetast door de buxusrups of door schimmel, waardoor de buxusplanten kapot gaan. Om verdere schade te voorkomen heeft de kerkhofbeheerder besloten om alle buxusplanten bij de graven te laten verwijderen. Dit zal gebeuren vanaf 1 juni 2018. Eventuele bezwaren tegen het ruimen van de buxusplanten bij de graven kunnen vóór 1 juni 2018 schriftelijk bij het secretariaat van de parochie, Slimstraat 7 alhier, worden ingediend. Wordt voor die datum geen bezwaar ingediend, dan worden de planten geruimd. Uiteraard mogen rechthebbenden op de graven zelf ook de planten verwijderen. Vriendelijk verzoek om dan de geruimde planten niet op het kerkhof achter te laten. Tenslotte een dringend verzoek om bij de graven géén nieuwe buxusplanten te plaatsen. Parochie Johannes XXIII. Pierre Valk, kerkhofbeheerder

JUBILEUM BIMOZA
Jongerenkoor Bimoza bestaat 50 jaar. Dit laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. We vieren dit met een reünie voor iedereen die in de afgelopen 50 jaar een band heeft opgebouwd met het koor. Oud-leden, begeleiders van de mooie reizen, (oud-) leden van jongerenkoor Cantal. Iedereen die graag het jubileum met ons wil vieren is van harte welkom! Locatie: Beukenhof, Capucijnenstraat 44 Biezenmortel. Graag opgeven voor 3 juni, via email: jongerenkoorbimoza@gmail.com, de kosten zijn €15,-

MEIMAAND MARIAMAAND
In mei is er elke dag de gelegenheid om ergens het rozenhoedje te bidden. In de Mariakapel van de St. Caeciliakerk iedere dinsdag en donderdag om 19.00 uur, in de St. Willibrorduskerk maandag en vrijdag vóór de viering. In de kapel van Zorgcentrum de Eikelaar te Udenhout elke werkdag om 19.00 uur. In het kapelletje aan de Schoorstraat te Udenhout elke werkdag om 19.00 uur. We bidden voor vrede in de wereld en vrede in onszelf. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

BEDEVAART NAAR LOURDES
Van dinsdag 11 t/m zondag 16 september zal er een bedevaart naar Lourdes (per vliegtuig) worden georganiseerd. De Lourdes¬groep Bisdom ‘s Hertogenbosch begeleidt al meer dan 20 jaar bedevaartreizen naar Lourdes, in samen¬werking met het ‘Huis van de Pelgrim’
Voor aanvullende informatie, brochure en opgave belt U met Joke, Wilma of Peter. Bezoek ook onze website www.lourdes-groep.nl,
Joke Hoekman, reisleidster, 013-5216701/06-42347729 jokehoekman@ziggo.nl of contact@lourdes-groep.nl
Wilma Caiffa, reisleidster, 06-12157507 (na 18.00 uur). Peter v.d.Brand, medewerker 06-44340035.

NAAR EEN LEVEN VANUIT DE HEILIGE GEEST
Op Pinksteren vieren we dat de heilige Geest neerdaalde over alle aanwezigen. Het is een heel bijzondere gebeurtenis die de geschiedenis heeft veranderd. In de Bijbel lezen we nog meer van deze bijzondere momenten, die keerpunten zijn in de geschiedenis van de mens. De heilige Geest rust mensen toe, die openstaan voor de belofte van de Vader.
De leerlingen komen samen in de bovenzaal: wachtend tot de belofte van de Vader in vervulling gaat. De tijd van voorbereiding, die loopt vanaf Pasen tot Pinksteren kan ook voor ons een goede tijd zijn om vervuld te worden van de heilige Geest.In onze parochie willen we op zes avonden ingaan op de heilige Geest. De volgende thema’s komen aan bod:
17 april: De Persoon van de heilige Geest. Pastorie St. Caeciliakerk, Kerkstraat 2.
Overige bijeenkomsten zijn in het zaaltje van de St. Willibrorduskerk, St. Willibrordstraat 3
25 april: De belofte van de heilige Geest; 16 mei: Met de heilige Geest gedoopt worden; 30 mei: De gaven van de heilige Geest; 13 juni: De vruchten van de heilige Geest; 27 juni: Het nieuwe leven vanuit de heilige Geest
De avonden beginnen om 20:00 uur. We zullen luisteren naar een inleiding en samen onze ervaringen in kleine groepjes delen. Wat de heilige Geest doet is heel concreet. De bijeenkomsten willen ons helpen te ‘zien’, dat Hij ook werkzaam is in ons leven. Uitgangspunt is de Bijbel. Naarmate we Hem leren kennen, zullen we meer ontvankelijk worden voor Hem en vanuit Hem leven. De deelnemers ontvangen na elke bijeenkomst een aantal meditatieve teksten om thuis te overwegen. Om ieder gastvrij te kunnen ontvangen is opgave wenselijk. Dit kan per mail: pastoorvaneijk@johannesxxiiiparochie.nl. of telefonisch: 013 533 1216

FIETSBEUGELS
Bij de St. Willibrorduskerk de fiets stallen, gaat wel maar het kan beter. Vooral als mensen een elektrische fiets hebben, willen ze deze goed vast zetten. Het voornemen is om een aantal fietsbeugels bij de St. Willibrorduskerk te plaatsen, zodat u uw fiets gemakkelijker kunt stallen en op slot zetten. De aanschaf van fietsbeugels is tamelijk duur en daarom is een gift zeer welkom. Hecht u er waarde aan, dan kunt u een gift storten op de rekening van de St. Willibrorduskerk:
NL96 RABO 0106 8041 54 . Bij voorbaat dank. Mede namens het parochiebestuur.

DOWNLOAD HIER DE LAATSTE UITGAVE VAN PAROCHIEBLAD VIERKLANK