Home2018-09-17T13:17:28+00:00

WELKOM

De R.K. Parochie Heilige Johannes XXIII bestaat sinds 1 september 2012 en is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige parochies van Berkel (Sint Willibrordus), Enschot (Sint Caecilia), Biezenmortel (Sint Joseph) en Udenhout (Sint Lambertus). De eerste pastoor was Pieter Scheepers. In de parochie staan we samen voor ons geloof en dragen we op verschillende manieren en met diverse activiteiten de boodschap van Jezus Christus uit.

Onze website geeft actuele informatie over de vieringen in de vier Torens: kies hierboven voor één van de vier Torens voor een overzicht van de vieringen en wat korte informatie. Natuurlijk geeft deze website ook wat algemene informatie over de wijze waarop we actief zijn met ons geloof. Tevens treft u er foto’s en filmpjes van belangrijke gebeurtenissen binnen onze parochie.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website, dan horen we dat graag van u. U kunt dan contact met ons opnemen.

AGENDA

St. Willibrorduskerk:
Maandag 24 september 20.30 uur: Informatieavond Eerste Communie.
Vrijdag 28 september 13.30 uur: geloofsbijeenkomst.

OPSTEKERTJE

Klik hier als u het Opstekertje wilt lezen

NIEUWS

EERSTE COMMUNIE 2019 UDENHOUT
De Eerste Communie zal plaats vinden op zondag 12 juni 2019. Ouders van kinderen van groep 4 van de basisscholen in Udenhout hebben al een uitnodiging ontvangen voor deelname van hun kind aan de Eerste Communie. Ouders van kinderen van groep 4 van het speciaal onderwijs die hun kind in onze parochie willen laten deelnemen, worden gevraagd contact op te nemen met de parochiesecretaresse, maandag en woensdag t/m vrijdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur in het parochiecentrum. Wij willen uiterlijk 26 september 2018 beginnen met het verwerken van de aanmeldingen.
Werkgroep Eerste H. Communie Udenhout

EERSTE COMMUNIE 2019 BERKEL EN ENSCHOT
De data voor de Eerste Communie in 2019 zijn: 19 mei voor de St. Caeciliakerk in Enschot en 26 mei voor de St. Willibrorduskerk in Berkel. Maandag 24 september om 20.30 uur zijn de ouders van de kinderen uit Berkel en Enschot die in 2019 hun Eerste Communie willen doen van harte welkom in de parochiezaal van de St. Willibrorduskerk in Berkel.

SECRETARIAAT GESLOTEN
Het secretariaat van Udenhout is in verband met vakantie gesloten van 24 t/m 28 september. U kunt met uw vragen terecht in Berkel of in Enschot.

GASTVRIJE EN VITALE GELOOFSGEMEENSCHAP
In een vitale geloofsgemeenschap is gastvrijheid van essentieel belang. Waar het bij gastvrijheid in de kern om gaat is dat mensen het gevoel hebben welkom te zijn, erbij te horen. In het komende jaar willen we ons als parochie verdiepen in gastvrijheid. Een ‘denktank’ heeft voorbereidend werk gedaan en verschillende ideeën geopperd. We denken bijvoorbeeld aan het verwelkomen van mensen bij de viering op zondag of bij een doopviering; het ontvangen van mensen bij de doopvoorbereiding en andere bijeenkomsten door gastvrouwen en –heren; het aanbieden van een kinderwoorddienst zodat ouders naar de zondagsviering kunnen gaan terwijl op hun kinderen gepast wordt. Gastvrij ontvangen wil ook zeggen dat de kerk, het kerkplein en de kerkzaal schoon zijn.
Er is genoeg te doen. We willen u uitnodigen om verder mee te denken en een begin te maken. We kunnen eenvoudig beginnen en geleidelijk uitbreiden. Samen ontdekken wat past in onze parochie.
De parochie bestaat uit vier kerken. Op twee locaties willen we een bijeenkomst houden: De St. Willibrorduskerk en de St. Lambertuskerk. De eerste bijeenkomst zal zijn in het zaaltje van de St. Willibrorduskerk op 11 oktober om 20.00 uur. De bijeenkomst in de St. Lambertuskerk komt op een later moment. Het spreekt vanzelf dat parochianen uit alle vier de torens van harte welkom zijn om mee te denken over de toekomst van onze parochie.
Opgeven is niet verplicht, wel gemakkelijk om iedereen gastvrij te kunnen ontvangen. Het kan per mail (info@johannesxxiiiparochie.nl) of telefonisch )13-5331216.
Pastoor Juan van Eijk.

START GEBEDSGROEP
Op donderdag 6 september willen we iets nieuws beginnen: een gebedsgroep. Het is een heel andere manier van samen bidden dan we gewend zijn. Onder begeleiding van gitaarspel zingen we samen liederen en zijn er momenten van stilte. Ieder die wil, mag hardop of in stilte bidden. Elke eerste donderdag van de maand komen we samen in de St. Willibrorduskerk. We beginnen om 19.40 uur, na de eucharistieviering van 19:00 uur. Wees welkom en doe mee!

DOWNLOAD HIER DE LAATSTE UITGAVE VAN PAROCHIEBLAD VIERKLANK