Home2018-10-16T13:27:54+00:00

WELKOM

De R.K. Parochie Heilige Johannes XXIII bestaat sinds 1 september 2012 en is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige parochies van Berkel (Sint Willibrordus), Enschot (Sint Caecilia), Biezenmortel (Sint Joseph) en Udenhout (Sint Lambertus). De eerste pastoor was Pieter Scheepers. In de parochie staan we samen voor ons geloof en dragen we op verschillende manieren en met diverse activiteiten de boodschap van Jezus Christus uit.

Onze website geeft actuele informatie over de vieringen in de vier Torens: kies hierboven voor één van de vier Torens voor een overzicht van de vieringen en wat korte informatie. Natuurlijk geeft deze website ook wat algemene informatie over de wijze waarop we actief zijn met ons geloof. Tevens treft u er foto’s en filmpjes van belangrijke gebeurtenissen binnen onze parochie.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website, dan horen we dat graag van u. U kunt dan contact met ons opnemen.

AGENDA

OPSTEKERTJE

Klik hier als u het Opstekertje wilt lezen

NIEUWS

WIJ ZIJN OP ZOEK
In verband met het verlopen van de grafrechten zijn wij op zoek naar familieleden of bekenden van
de heer en mevrouw J. en A. Eurlings, Graf L-07-02 en van mevr. M-J. Eurlings, graf L-07-01. Indien u informatie hebt gelieve contact op te nemen met de administratie van de begraafplaats van de St. Caeciliakerk, Dhr. P. Maas 06-52084404 of met het parochiesecretariaat 013-5331215.

EERSTE COMMUNIE 2019 UDENHOUT
De Eerste Communie zal plaats vinden op zondag 12 juni 2019. Ouders van kinderen van groep 4 van de basisscholen in Udenhout hebben al een uitnodiging ontvangen voor deelname van hun kind aan de Eerste Communie. Ouders van kinderen van groep 4 van het speciaal onderwijs die hun kind in onze parochie willen laten deelnemen, worden gevraagd contact op te nemen met de parochiesecretaresse, maandag en woensdag t/m vrijdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur in het parochiecentrum. Wij willen uiterlijk 26 september 2018 beginnen met het verwerken van de aanmeldingen.
Werkgroep Eerste H. Communie Udenhout

EERSTE COMMUNIE 2019 BERKEL EN ENSCHOT
De data voor de Eerste Communie in 2019 zijn: 19 mei voor de St. Caeciliakerk in Enschot en 26 mei voor de St. Willibrorduskerk in Berkel. Maandag 24 september om 20.30 uur zijn de ouders van de kinderen uit Berkel en Enschot die in 2019 hun Eerste Communie willen doen van harte welkom in de parochi

VORMSEL 2019
Beste jongens en meisjes, beste ouders/verzorgers, donderdagavond 8 november 2018 om 19.30 uur is er in de parochiezaal bij de St. Willibrorduskerk, St. Willibrordstraat 3, 5056 HS Berkel-Enschot een info/kennismakingsavond ter voorbereiding op het Vormsel voor alle kinderen van Johannes XXIII parochie die nu in groep 8 zitten. Dit is in onze parochie het moment dat je het Vormsel kunt ontvangen. Als je de communie nog niet gedaan hebt kun je deze gelijk met het Vormsel ontvangen. In je leven komen veel keuzes op je af en God wil je daarbij helpen. Om je voor te bereiden op het Vormsel komen we een aantal keren bij elkaar. Het zijn gezellige activiteiten die met het geloof en de kerk te maken hebben. Voel je je hierdoor aangesproken, kom dan samen met je ouders naar deze informatieavond. Je kunt je inschrijven m.b.v. het aanmeldformulier en de kosten voldoen die aan het vormsel verbonden zijn (40 euro). Indien je geen persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen kun je een aanmeldformulier verkrijgen via info@johannesxxiiiparochie.nl De vormelingen kunnen met elkaar kennismaken aan de hand van een inhoudelijke activiteit. Voor de ouders is er parallel een eigen programma. Graag tot donderdag 8 november a.s.
Pastoor Juan van Eijk, Vormselwerkgroep Johannes XXIII-parochie

GASTVRIJE EN VITALE GELOOFSGEMEENSCHAP
In een vitale geloofsgemeenschap is gastvrijheid van essentieel belang. Waar het bij gastvrijheid in de kern om gaat is dat mensen het gevoel hebben welkom te zijn, erbij te horen. In het komende jaar willen we ons als parochie verdiepen in gastvrijheid. Een ‘denktank’ heeft voorbereidend werk gedaan en verschillende ideeën geopperd. We denken bijvoorbeeld aan het verwelkomen van mensen bij de viering op zondag of bij een doopviering; het ontvangen van mensen bij de doopvoorbereiding en andere bijeenkomsten door gastvrouwen en –heren; het aanbieden van een kinderwoorddienst zodat ouders naar de zondagsviering kunnen gaan terwijl op hun kinderen gepast wordt. Gastvrij ontvangen wil ook zeggen dat de kerk, het kerkplein en de kerkzaal schoon zijn.
Er is genoeg te doen. We willen u uitnodigen om verder mee te denken en een begin te maken. We kunnen eenvoudig beginnen en geleidelijk uitbreiden. Samen ontdekken wat past in onze parochie.
De parochie bestaat uit vier kerken. Op twee locaties willen we een bijeenkomst houden: De St. Willibrorduskerk en de St. Lambertuskerk. De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden in het zaaltje van de St. Willibrorduskerk op 11 oktober jl.. De bijeenkomst bij de St. Lambertuskerk zal plaatsvinden in het parochiecentrum op 27 oktober om 20.00 uur. Het spreekt vanzelf dat parochianen uit alle vier de torens van harte welkom zijn om mee te denken over de toekomst van onze parochie. Opgeven is niet verplicht, wel gemakkelijk om iedereen gastvrij te kunnen ontvangen. Het kan per mail (lambertus@johannesxxiiiparochie.nl) of telefonisch 013-5111215.
Pastoor Juan van Eijk.

ezaal van de St. Willibrorduskerk in Berkel.

DOWNLOAD HIER DE LAATSTE UITGAVE VAN PAROCHIEBLAD VIERKLANK